Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Zapytanie ofertowe nr 2/2022
Dotyczy: dostawy i montażu wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem


I Nazwa i adres Zamawiającego
Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Ewelina Siepiela
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:
- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- www.zakliczyninfo.pl
IV Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

 

 

Anulowano procedurę udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 03.01.2022r. z powodu konieczności dokonania znaczących zmian w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

Zakliczyn, dn. 03.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Dotyczy: dostawy wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

I Nazwa i adres Zamawiającego

Zakliczyńskie Centrum Kultury

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Ewelina Siepiela

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

Zapytanie ofertowe nr 4/2021

Dotyczy: dostawy i montażu stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej oraz konferencyjnej

I Nazwa i adres Zamawiającego
Zakliczyńskie Centrum Kultury

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

 

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Ewelina Siepiela

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”  dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

12 sierpnia miała miejsce niecodzienna uroczystość, 70-lecie powstania świętował Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Jubileusz był okazją do podsumowania kilkudziesięciu lat działalności oraz zaprezentowania jak zmieniała się placówka na przestrzeni siedmiu dekad. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie - Jacek Kowalczyk, Starosta Tarnowski - Roman Łucarz, Wicestarosta - Jacek Hudyma, Sekretarz Powiatu Tarnowskiego – Wacław Prażuch z małżonką, a także radny Powiatu Tarnowskiego – Józef Gwiżdż.

 

  plakat sprzątanie Dunajca

 

  kartka wielkanocna

 

Czytaj więcej: Życzenia od Przewodniczącej Miasta Drodzy mieszkańcy, przed nami kolejne święta w pandemicznej rzeczywistości. Pragnę życzyć Wam zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Nas Wszystkich ciepłem, dobrocią i Bożym miłosierdziem. Alleluja!

 

Przewodnicząca Miasta Ewa Bardon

Czytaj więcej: Od 13 stycznia br. obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy gminnych linii komunikacyjnych....ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I
Paleśnica – Wróblowice

FHU MOTOR Wojciech Zgórniak
ul. Jagiellońska 20
32-840 Zakliczyn

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.