Czytaj więcej: Dwa kilometry chodnika przy trasie Filipowice – ZakliczynW Filipowicach podsumowano realizację inwestycji, która powstała dzięki dobrej współpracy samorządów z rządem – budowę chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej, łączącej tę miejscowość z Zakliczynem.

 

Chodnik ze ścieżką rowerową powstał wzdłuż drogi powiatowej przez Filipowice, Stróże, Wolę Stróską i Zdoni o łącznej długości 2 km. Koszt wyniósł przeszło 2,1 mln zł. Największa część tej kwoty to środki z „Polskiego Ładu” (1,5 mln zł). Gmina Zakliczyn wyasygnowała 420 tys. zł, powiat tarnowski 96 tys. zł, a ten montaż finansowy został uzupełniony pieniędzmi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (74 tys. zł). Inwestycja realizowana była w latach 2022-2023.

- To przedsięwzięcie pokazuje, jak ważna jest dobra współpraca polskiego rządu z samorządami. To dzięki niej chodnik ze ścieżką rowerową powstał tutaj na tak długim odcinku – mówił burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Łatwiejsza integracja mieszkańców ZdoniW Zdoni oddany został do dyspozycji miejscowej społeczności zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowanym otoczeniem. Inwestycja zrealizowana została we współpracy z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II w Zakliczynie.

Zdonia to miejscowość w gminie Zakliczyn, w której integracja mieszkańców jest znacznie utrudniona z kilku powodów, głównie ze względu na brak miejsca spotkań i rozległy teren miejscowości. Dlatego zrodziła się inicjatywa, aby powstała świetlica wiejska, umożliwiająca spotykanie się i rozwijanie różnych inicjatyw.


Odnowić i zagospodarować postanowiono budynek, w którym dawno temu była szkoła, a później mieściła się w nim biblioteka. Dobrymi duchami tego przedsięwzięcia byli miejscowa radna Renata Dyngosz, sołtys Zdoni Jerzy Nowak oraz prezeska Kola Gospodyń Wiejskich Jadwiga Wojtas.


- To oni w dużej mierze doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć z otwarcia efektownie prezentującej się świetlicy wiejskiej, która będzie służyła integracji mieszkańców Zdoni – mówił burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.W obiekcie tym stworzone zostały również bardzo dobre warunki do rozwijania działalności przez tutejsze bardzo aktywne koło gospodyń wiejskich, które promuje ziemię zakliczyńską na różnych konkursach kulinarnych i innych wydarzeniach.

Czytaj więcej: Integracja polsko -ukraińska na terenie gminy ZakliczynSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) od pierwszych dni wojny działa aktywnie w różnej formie na rzecz osób poszkodowanych podczas wojny w Ukrainie. Teraz idzie o krok dalej i w okresie od maja do grudnia 2023 maja realizuje projekt pod nazwą Integracja polsko -ukraińska na terenie gminy Zakliczyn dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Głównym celem projektu będzie aktywizacja i wzmocnienie procesu integracji uchodźców wojennych z Ukrainy ze środowiskiem lokalnym gminy Zakliczyn. Wsparciem objętych będzie łącznie 30 obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Kluczowe jest to, że adresatami projektu będzie również społeczeństwo przyjmujące, czyli szeroko rozumiana społeczność lokalna - łącznie 20 osób w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, pracownicy instytucji publicznych, osoby zaangażowane w życie kulturalne, społeczne, sportowe czy gospodarcze naszej gminy.

 

Czytaj więcej: Święto strażackie w jubileusz 100 – lecia OSP Wróblowice20 maja 2023 roku, w sobotnie popołudnie do Wróblowice zjechali strażacy ze wszystkich aktywnych jednostek OSP Gminy Zakliczyn, a także duże grono zacnych gości reprezentujących Sejm – poseł Norbert Kaczmarczyk, samorządy; wojewódzki – członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec - Lech, powiatowe – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Irena Kusion i gminne – burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, sekretarz Gminy Zakliczyn Janusz Krzyżak i wiceprzewodnicząca rady Miejskiej w Zakliczynie Ewa Nijak, także władze OSP z dyrektorem małopolskim OSP Łukaszem Łachem i prezesem gminnym Tomaszem Damianem oraz służby mundurowe Państwowej Straży Pożarnej i Policji, duchowni z proboszczem parafii p.w. św. Idziego w Zakliczynie, ks. Pawłem Mikulskim, reprezentanci oświaty i kultury lokalnej. Z dużymi honorami przywitano Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn Kazimierza Kormana oraz byłego prezesa OSP Stanisława Noskowicza.

Czytaj więcej: Podwójny jubileusz kapłański i piknik w ogrodach klasztoru Franciszkanów21 maja 2023 roku, w słoneczną niedzielę, odbyło się jubileuszowe świętowanie; najpierw w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Anielskiej, a potem w ogrodach klasztoru Franciszkanów w Zakliczynie. Ale zacznijmy od początku. O godzinie 11:30 rozpoczęła się uroczysta Suma, której przewodniczył o. Jacek Koman OFM - Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce a przy ołtarzu towarzyszyli mu obchodzący jubileusz 25 – lecia kapłaństwa; o. Ariel Krzywda – obecny gwardian i proboszcz parafii Franciszkańskiej oraz były gwardian o. Tomasz Kobierski - obecny Magister Postulatu w Pilicy, a także o. Waldemar Adamczyk - Sekretarz Prowincji OFM, o. Wojciech Hołuj OFM z Krakowa, ks. Krzysztof Bajorek - rodak ze Zdoni oraz postulanci z Pilicy i liczna grupa LSO. Władze samorządowe reprezentowane były przez burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka wraz z radną Rady Miejskiej Zofią Boczek i sołtysami z sołectw oraz KGW należących do parafii franciszkańskiej, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Tarnowskiego Ireną Kusion, reprezentacje Duszpasterskiej Rady Parafialnej i grup parafialnych. Z honorami powitano także Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika oraz Strażacką Orkiestrę Dętą "Filipowice", która uświetniła muzycznie uroczystość.

Czytaj więcej: BSR Kraków O/Zakliczyn zaprasza do skorzystania z oferty kredytowejBank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Zakliczynie zaprasza do skorzystania z promocyjnej oferty kredytu Cztery pory roku. W przypadku wniosków złożonych do dnia 30 czerwca b.r. obniżona zostaje prowizja od kwoty przyznanego kredytu i wynosi ona: 1%. W przypadku zawarcia spełniającej wymogi Banku umowy ubezpieczenia na życie na okres kredytowania oraz obejmującej min. 70 % kwoty udzielonego kredytu dla Klientów, którzy w zawartej umowie ubezpieczenia na życie wskażą Bank jako uposażonego, prowizja wynosi 0 %.

 

 

Czytaj więcej: Melsztyn ze świetlicą wiejską i punktem informacji turystycznejW Melsztynie otwarty został budynek świetlicy wiejskiej, który pełnił będzie też funkcję punktu informacji turystycznej. Inwestycja prawie w całości sfinansowana została ze środków rządowych, a zakup wyposażenia możliwy był przede wszystkim dzięki pieniądzom pozyskanym przez samorząd gminy Zakliczyn z województwa małopolskiego.


- Realizacja tej inwestycji to akt sprawiedliwości dziejowej – przekonywał Dawid Chrobak, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.

 

Czytaj więcej: Odszedł misjonarz z Charzewic - ks. T. Baniowski nie żyje Pochodzący z Charzewic ks. Tadeusz Baniowski nie żyje. 11 listopada 2023 roku skończyłby 93 lata. Ks. Tadeusz był misjonarzem świata, który przez niemal pół wieku pełnił posługę kapłańską m.in. w Argentynie, Urugwaju, Brazylii, RPA, Anglii, USA, Hiszpanii.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza odbędą się 19 maja w kościele w Domosławicach (10:00 Różaniec, 10:30 - Msza święta) - już we wtorek (16.05) w kościele w Domosławicach Różaniec o godz. 17:30.

 

Ks. Tadeusz Baniowski SChr, syn Andrzeja i Petroneli z domu Jasnos, przyszedł na świat 11 listopada 1930 roku w Charzewicach. Tydzień później, 18 listopada 1930 roku, został ochrzczony w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Domosławicach. Po ukończeniu szkoły średniej w połowie sierpnia 1955 roku zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, gdzie po krótkim aspirandacie 7 września 1955 roku rozpoczął w Bydgoszczy kanoniczny nowicjat uwieńczony złożeniem tam rok później profesji zakonnej. Po niej rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, podczas których ponawiał zakonne śluby i przyjął posługi oraz niższe i wyższe święcenia. Profesję dozgonną złożył 8 września 1959 roku w Poznaniu, a 9 czerwca 1962 roku przyjął z rąk abpa Antoniego Baraniaka SDB święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Przewodniczącej Zakliczyna o poborze II raty podatkuPrzewodnicząca Rady Miasta Zakliczyna informuje o poborze II raty podatku na 2023 rok w dniach:
13 maja br. (sobota) w godz. 9:00-13:00 oraz 16:00-17:00
15 maja br. (poniedziałek) w godz. 9:00-12:00 oraz 16:00-17:00 w domu - Rynek 29 w Zakliczynie.

 

Czytaj więcej: Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ZakliczynieMszą święta w intencji Ojczyzny oraz Ziemi Zakliczyńskiej rozpoczęły się gminne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zakliczynie. Uroczystą Eucharystię sprawował ks. dziekan Paweł Mikulski, liturgię z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn, swoim śpiewem i piękną grą ubogaciła Kapela św. Idziego wraz z Zakliczyńskim Klubem Małopolskich Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz” pod kierunkiem Tadeusza Malika. 

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.