Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Czytaj więcej: Sukces uczennicy z Paleśnicy w ogólnopolskim konkursie „Młody Innowator”W dniu 18.05.2022r w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczysta gala XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”, który zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tegoroczny ogólnopolski konkurs odbył się pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

 

Czytaj więcej: Teren z zamkiem w Melsztynie już gminy ZakliczynGmina Zakliczyn stała się właścicielem przeszło hektarowego terenu z odbudowywanym średniowiecznym zamkiem w Melsztynie. Burmistrz Dawid Chrobak podpisał akt notarialny o zamianie nieruchomości z nadleśniczymi Nadleśnictw Brzesko i Gromnik – Pawłem Dzięgielowskim i Grzegorzem Wojtanowskim. Stało się to w obecności wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawła Szczygła.

 

Czytaj więcej: Nowy wygląd handlowej stolicy PogórzaCentrum Zakliczyna zmieniło zupełnie swoje oblicze i zyskało nowy blask, a wszystkie działania zostały tak przeprowadzone, aby zachowana została handlowa funkcja miasta. Inwestycja pochłonęła 12,6 mln zł, głównie były to środki rządowe i unijne z województwa małopolskiego. W uroczystym zakończeniu i podsumowaniu rewitalizacji Rynku uczestniczył Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Szanowni Państwo,


Czytaj więcej: BSR Kraków O/Zakliczyn proponuje Zapraszamy serdecznie do skorzystania z promocyjnej oferty kredytu gotówkowego dla Klientów indywidualnych. Promocja polega na obniżeniu prowizji od udzielonej kwoty kredytu. Wynosi ona 0,50 % kwoty kredytu dla Klientów, którzy wyrażą zgodę na kontakt w celach marketingowych oraz zawnioskują o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zmianach w regulaminach, taryfach opłat itp., lub 0,00 % dla Klientów, którzy dodatkowo wykupią ubezpieczenie na życie.

Maksymalny okres kredytowania: 96 miesięcy, maksymalna kwota kredytu 100 000 zł. Bank nie pobiera prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie Rynku w ZakliczynieBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn na uroczyste otwarcie Rynku w Zakliczynie po rewitalizacji.
Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 21 maja 2022 r. o godz. 11.30 na scenie przed zakliczyńskim ratuszem.

Program uroczystości:

  • występ „Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów” działającego przy Stowarzyszeniu „Klucz” w Zakliczynie,
  • powitanie zaproszonych Gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka,
  • wystąpienie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka,
  • prezentacja multimedialna przebiegu rewitalizacji Rynku w Zakliczynie,
  • oficjalne otwarcie Rynku i przecięcie wstęgi,
  • poświęcenie płyty Rynku,
  • wystąpienia zaproszonych Gości,
  • występ Kapeli Podwórkowej „Gulony”, działającej przy Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Czytaj więcej: Blisko pół miliona na adaptację budynku na muzeumGmina Zakliczyn uzyskała 450 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do drugiego etapu prac związanych z utworzeniem Muzeum Regionalnego. Teraz wykonane zostaną roboty związane z przebudową oraz zmianą funkcji pomieszczeń budynku dawnego przedszkola przy ul. Jagiellońskiej.

 

Czytaj więcej: Z okazji 20 - lecia swojego istnienia firma Kaufland zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. "Jestem Ekobohaterem", w którym uczestnicy mieli pokazać, w jaki sposób dbają o środowisko już od najmłodszych lat. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym jury oceniało nadesłane prace pod kątem oryginalności pracy, kreatywności i pomysłowości autorów, jakości wykonania oraz zgodności z tematyką konkursu i wytypowało 40 prac kwalifikując je do drugiego etapu.

 

Czytaj więcej: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie wraca z dyżurami do ratuszaPo ponad dwuletniej przerwie Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie wznawia bezpośrednią obsługę klientów w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Zakliczynie – sala „Burmistrzówka” w ratuszu, Rynek 1. Pierwszy dyżur pracownika PUP w Tarnowie będzie miał miejsce w dniu 19 maja 2022 roku - informuje na swojej stronie Powiatowy Urząd Pracy.

 

Czytaj więcej: „DZIEŃ DOBRA" – pod takim hasłem odbyło się radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. W tym dniu wielbiliśmy wielkość Bożego Miłosierdzia poprzez koncert pt. „Miłosierdzie Pańskie Wyśpiewywać Będę" połączonych sił: scholi Saint Gilles oraz scholi „Zorza" pod kierownictwem Pani Marty Obrzud i świetnego zespołu muzycznego kierowanego przez Pana Andrzeja Piątka.

 

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku

 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

Preambuła Konstytucji 3 Maja

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.