uzm

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

Czytaj więcej: Zmienia się Rynek w ZakliczynieZaawansowane są roboty przy rewitalizacji centrum Zakliczyna. Widać już pierwsze efekty prac przeprowadzanych w obrębie Rynku. Jednocześnie władze gminy poszukują intensywnie źródeł finansowania kolejnego etapu, który zakłada m.in. wykonanie nawierzchni wokół Ratusza oraz na tej części, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, postawienie obiektów handlowych obok przystanku autobusowego oraz remont istniejących obiektów, w tym małej architektury.

 

Na początku wymienione zostały instalacje – deszczowa, wodociągowa i sanitarna oraz energetyczna i teletechniczna. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na drogach i chodnikach przyległych do północnej i wschodniej części Rynku. W tych miejscach zamontowano też nowe stylowe lampy.

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1408K w Rynku w ZakliczynieW związku wykonywaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1408K w Rynku w Zakliczynie, od dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek) planowana jest zmiana organizacji ruchu.

 Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1408K w Rynku w Zakliczynie

Zamknięty zostaje wjazd na płytę Rynku naprzeciwko Banku Spółdzielczego przy skrzyżowaniu Malczewskiego-Jagiellońska-Rynek. Otwarta zostanie natomiast jednokierunkowo od ul. Piłsudskiego droga gminna w północnej części Rynku (k. Poczty Polskiej) wraz ze skrzyżowaniem Rynek-Kamieniec-Mickiewicza. Dostępne będą 2 wjazdy na płytę Rynku w północnej części Rynku w Zakliczynie. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: „Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczejW każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA. O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali 20 czerwca na konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbrygadier Andrzej Bartkowiak.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W tym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Czytaj więcej: Są jeszcze zapisy do Domosławic Do 26 czerwca została przedłużona rekrutacja do Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. prof. J. Tischnera w Domosławicach oprócz nauki w swojej siedzibie prowadzi też oddziały w Paleśnicy, Gromniku, Gnojniku, Tęgoborzy, Dobrocieszu, Milówce i Porąbce Uszewskiej. Można tutaj uczyć się gry na 18 instrumentach.

 

Szkoła jest finansowana z budżetu państwa i jest w związku z tym bezpłatna dla uczniów. Kadrę domosławickiego Muzyka stanowią w większości absolwenci i pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Czytaj więcej: Ks. Jan Bartoszek nowym dyrektorem RDN MałopolskaDecyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w dniu 18 czerwca 2020 roku nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora Radia RDN – dotychczasowego dyrektora ks. Piotra Adamczyka zastąpi ks. Jan Bartoszek. Tak zwane „wróbelki” od jakiegoś czasu ćwierkały na ten temat w Tarnowie. Ks. Jan Bartoszek obejmie kierownictwo nad dieciezjalną rozgłośnią 1 września. 

 

Kim jest nowy dyrektor diecezjalnej rozgłośni ?

 

Ksiądz Jan Bartoszek to doktor teologii, kapłan diecezji tarnowskiej, urodzony 9 czerwca 1979 roku święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku, od 2010 roku pełnił funkcję Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, redaktor "Materiałów Homiletycznych".

Czytaj więcej: Małopolski e-bazarekMałopolski e-bazarek to nowy, bezpłatny serwis ogłoszeniowy dla producentów rolnych, konsumentów i innych odbiorców zainteresowanych towarami rolniczymi, prowadzony przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. Serwis skupia małopolskich rolników i  producentów. Jest pomocnym narzędziem zarówno dla producentów rolnych, przetwórców produktów regionalnych i ekologicznych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców, rękodzielników, osób świadczących usługi rolnicze, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych, jak i konsumentów. E-bazarek umożliwia wystawcom bezpłatną promocję ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i nabycie produktów bezpośrednio u producenta.

Czytaj więcej: Zakliczyn i Ciężkowice w finale plebiscytu Zakończyło się, o jeden dzień było przedłużone, głosowanie w pierwszym etapie I Plebiscytu na Najpiękniejszą Gminę Małopolski. Gmina Zakliczyn w eliminacjach rywalizowała w kategorii gmin wiejsko – miejskich w regionie 3 obejmującym gminy powiatów; tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego i dzięki państwa głosom razem z Cieżkowicami, Ryglicami i Muszyną awansowała do finału plebiscytu. W głosowaniu finałowym weźmie udział 16 gmin wiejskich oraz 16 miejsko – wiejskich wyłonionych w eliminacjach oraz najpiękniejszą gminę miejską spośród wszystkich 14 gmin małopolskich, które nie musiały uczestniczyć w eliminacjach.

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020 Od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku, na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj więcej: Roztoka wbierze nowego sołtysa10 czerwca ukazało się Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Roztoki, a to dlatego, że dotychczas pełniący tą funkcję Łukasz Daniel zrezygnował z jej pełnienia. Wybory uzupełniające odbędą się 19 lipca 2020 roku w godzinach od 800 do 1800 w budynku świetlicy w Roztoce. W związku z tym, do dnia 6 lipca (poniedziałek), do godz. 17.00 mija termin zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa Roztoki. 13 lipca (poniedziałek) Gminna Komisja Wyborcza ogłosi listy kandydatów na sołtysa Roztoki, a w niedzielę 19 lipca mieszkańcy Roztoki wybiorą nowego sołtysa.

 

Do przeprowadzenia wyborów w Roztoce Burmistrz powołał Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

Czytaj więcej: Katarzyna Świerczek najlepsza w Polsce z wiedzy o CSR4 czerwca w formie spotkania online odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Konkurs odbywa się od 2013 roku w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2020 wzięło udział łącznie 275 studentów i studentek oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do ścisłego finału awansowało pięciu najlepszych, w tym Katarzyna Świerczek z Faściszowej, studentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, która ostatecznie Konkurs wygrała.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych