11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

W związku z wykonywaniem robót związanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej 1408K- Rynek w Zakliczynie w ramach Rewitalizacji Rynku w Zakliczynie – Inwestor – Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie, informuje, że od 26 października 2020 r. zostaje wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1408K w Rynku w Zakliczynie z ulicami Mickiewicza i Kamieniec. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do oznakowania tymczasowego i wprowadzonych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spektakl teatralny "Uliczki Zakliczyna" jest możliwy do emitowania online dzięki realizacji projektu Stowarzyszenia "Klucz" pt. "Czerpiąc z Tradycji" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury pochodzących z programu "EtnoPolska 2020".

 

 

Spektakl teatralny "Uliczki Zakliczyna" jest możliwy do emitowania online dzięki realizacji projektu Stowarzyszenia "Klucz" pt. "Czerpiąc z Tradycji" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury pochodzących z programu "EtnoPolska 2020".

 

 

Czytaj więcej: Pole pełne sztuki. Wernisaż wystawy „PoplonCzy wiejskie pole może zastąpić galerię sztuki? Okazuje się, że owszem. Udowodnili to organizatorzy wystawy „Poplon”, oddając skrawek lusławickiej ziemi w ręce zaproszonych artystów. Efektem ich pracy są biodegradowalne instalacje, które po zakończeniu ekspozycji staną się nawozem pod kolejny zasiew.

Oficjalny wernisaż wystawy miał miejsce 4 października o godzinie 16:00. Tego dnia pole facelii w Lusławicach odwiedziło znacznie więcej gości niż zwykle. Oprócz członków lokalnej społeczności i samych artystów zjawili się tam także burmistrz Dawid Chrobak, dyrektorka tarnowskiego BWA Ewa Łączyńska-Widz oraz  dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik. Wystawę otworzyli jej kuratorzy: Patrycja Zelek i Andrzej Baziak, absolwenci Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie.

Czytaj więcej: UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Rynku w Zakliczynie.W związku z wykonywaniem robót związanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej 1408K – Rynek w Zakliczynie – inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie oraz zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej K203417 w Rynku w Zakliczynie – inwestor Gmina Zakliczyn w ramach Rewitalizacji Rynku w Zakliczynie, informujemy, że od 16 września 2020 r. zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu na drodze gminnej i powiatowej w odcinku od ul. Różanej w kierunku ul. Malczewskiego (wzdłuż południowej pierzei Rynku) oraz na drodze gminnej wzdłuż wschodniej pierzei Rynku od strony Urzędu Miejskiego. Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t. pozostaje bez zmian.

Czytaj więcej: Otwarcie sali sportowej w Gwoźdźcu z wojewódzką inauguracją roku szkolnego

W Gwoźdźcu odbyła się małopolska inauguracja roku szkolnego 2020/2021, która połączona była z oddaniem do użytku nowej inwestycji – nowoczesnej i pełnowymiarowej sali sportowej. Służyć będzie nie tylko uczniom, ale będzie także do dyspozycji całej lokalnej społeczności.

Mszę św. inaugurującą w Małopolsce nowy rok szkolny odprawił w Kościele Parafialnym pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gwoźdźcu Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Następnie przecięto wstęgę przed otwieraną pełnowymiarową salą sportową z zapleczem szatniowo-socjalnym.

Koszt inwestycji przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu wyniósł 3,6 mln zł. Gmina Zakliczyn pozyskała na to przedsięwzięcie prawie 1,6 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Sala będzie ogólnodostępna i nie będzie miała charakteru komercyjnego. Samorząd zadbał także o zagospodarowanie terenu przed nowym obiektem.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przypomniał, że samorząd Gminy Zakliczyn na czele z Wójtem Gminy Stanisławem Chrobakiem oraz Radą Gminy po transformacji ustrojowej jako pierwszy w ówczesnym województwie tarnowskim – 1 stycznia 1992 roku zdecydował się na przejęcie oświaty i wzięcie odpowiedzialności za szkoły. Umożliwiło to zrealizowanie na terenie ziemi zakliczyńskiej wielu oświatowych inwestycji, bo samorząd nie szczędził grosza na ten cel, w tym wybudowano budynek Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu (1993r.).

Czytaj więcej: Powszechny spis rolny PSR 2020W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda.

Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego (Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32), gdzie jest udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca realizacji w Gminie Zakliczyn inwestycji polegającej na budowie budynków...Rada Miejska w Zakliczynie w dniu 24 kwietnia 2020 r. wyraziła zgodę na utworzenie przez Gminę Zakliczyn Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TBS Zakliczyn Sp. z o.o.), w której 100% udziałów stanowi własność Gminy Zakliczyn. Następstwem zgody Rady Miejskiej w Zakliczynie na utworzenie TBS Zakliczyn Sp. z o.o. było złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. W dniu 29.06.2020 r. dokonano wpisu TBS Zakliczyn Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka została utworzona w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Zakliczyn.
W związku z powstaniem TBS Zakliczyn Sp. z o.o. możliwe jest rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 40 mieszkań w Lusławicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2021 r. po uzyskaniu środków na realizację inwestycji (kredyt i grant z Banku Gospodarstwa Krajowego dalej “BGK” oraz wkład partycypacyjny mieszkańców). Rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w Paleśnicy w ramach rządowego programu Mieszkanie PLUS planowane jest na I kwartał 2022 r.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych