Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

W niedzielę 7. sierpnia 2022 r. na kompleksie sportowym przy ul. Kamieniec został rozegrany turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, w którym wzięły udział cztery drużyny z Gminy Zakliczyn. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn i LKS Dunajec Zakliczyn.
 
 

Czytaj więcej: Pobór II raty podatku w ZakliczyniePrzewodnicząca Miasta Zakliczyn informuje o poborze II raty podatku w dniach:

12 maja br. (czwartek) od 9.00 do 12.00 oraz od godziny 16.00 do 17:00

13 maja br. (piątek) 9:00 - 12:00 i 16:00 - 17:00.

14 maja br. (sobota) 9.00-12.00

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

nr 4/2022 z dnia 20.04.2022r.

Zakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: wdrożenia nowego serwisu WWW dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersji Cyfrowej Domów Kultury.

 

W odpowiedzi na zapytanie płynęło 7 ofert, z czego zgodne z zapytaniem ofertowym były następujące oferty:

 

Czytaj więcej: UWAGA! Przeniesienie przystanku autobusowegoInformacja dotycząca wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg znajdujących się w obszarze Rynku w Zakliczynie

 

Informujemy, że od dnia 27.04.2022 r. rozpoczną się prace związane z wprowadzeniem Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla dróg znajdujących się w obszarze Rynku w Zakliczynie (droga powiatowa 1408K, droga gminna 203417K oraz skrzyżowania z drogami dochodzącymi do rynku).


Pierwszą zmianą będzie przeniesienie przystanku autobusowego z tymczasowej lokalizacji w pasie ulicy Malczewskiego do poprzedniego miejsca, czyli na południową część płyty rynku (wiata przystankowa zlokalizowana jest w miejscu starego przystanku – zaraz przy drewnianym obiekcie handlowym). W związku z tym apelujemy do wszystkich przewoźników oraz pasażerów o dostosowanie się do zmian od 27.04.2022 r.

 

Kliknij abu oglądność plakat

   

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

nr 3/2022 z dnia 07.02.2022r.

Zakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej.

Wpłynęły następujące oferty:

Część I zapytania ofertowego: Dostawa oraz montaż sprzętu nagłośnieniowego

1. Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice – Liczba uzyskanych punktów: 74,33

2. Tehaix Łukasz Stępniak, Ul. L. Staffa 9, 62-300 Września – Liczba uzyskanych punktów: 100

Część II zapytania ofertowego: Dostawa oraz montaż elementów wyposażenia audiowizualnego

1. Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice – Liczba uzyskanych punktów: 76,38

2. Tehaix Łukasz Stępniak, Ul. L. Staffa 9, 62-300 Września – Liczba uzyskanych punktów: 100

Zakliczyn, dn. 07.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2022

Dotyczy: dostawy i montażu wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej

I Nazwa i adres Zamawiającego

Zakliczyńskie Centrum Kultury

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Ewelina Siepiela

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2022 dotyczącego wyboru Wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia do sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał oceny trzech części zamówienia. Część I i II przedmiotu zamówienia  została zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022
Dotyczy: dostawy i montażu wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem


I Nazwa i adres Zamawiającego
Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn
NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

II Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Ewelina Siepiela
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Multimedialne ZCK

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:
- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- www.zakliczyninfo.pl
IV Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.