tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Rynku w Zakliczynie od 4 maja 2020 r.W związku z wykonywaniem robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej 1408K – Rynek w Zakliczynie w ramach rewitalizacji Rynku w Zakliczynie informujemy, że od 4 maja 2020 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu drogi powiatowej przebiegającej przez Rynek w Zakliczynie, od skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Malczewskiego do skrzyżowania ul. Kamieniec i ul. Mickiewicza.

Wjazd na płytę Rynku dostępny będzie od ul. Piłsudskiego, w północno-wschodniej części Rynku.

Wprowadzone zostaną następujące objazdy:
– objazd dla pojazdów do 3,5 t, ul. Piłsudskiego w stronę ul. Spółdzielczej i dalej w kierunku ul. Kamieniec i ul. Ogrodowej,
– objazd dla pojazdów do 3,5 t ul. Malczewskiego w stronę ul. Jagiellońskiej i dalej ul. Spokojną w kierunku Wesołowa,
– objazd dla samochodów powyżej 3,5 t do Wesołowa odbędzie się drogą powiatową 1410K (ul. Ruchu Oporu) w kierunku Stróż i dalej drogą powiatową 1408K (obok szkoły w Stróżach).

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Dyskusja i wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zaprasza mieszkańców i właścicieli działek znajdujących się na terenie miasta Zakliczyn, do wzięcia udziału w dyskusji publicznej dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Zakliczyn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami z autorami projektu planu oraz przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn odbędzie się w dniu 06.05.2019r. o godzinie 17.00 w Ratuszu w Zakliczynie, w sali im. Spytka Jordana, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych