Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

nr 4/2022 z dnia 20.04.2022r.

Zakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: wdrożenia nowego serwisu WWW dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersji Cyfrowej Domów Kultury.

 

W odpowiedzi na zapytanie płynęło 7 ofert, z czego zgodne z zapytaniem ofertowym były następujące oferty:

 

 

1. NETKONCEPT sp. z o.o. ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole – Liczba uzyskanych punktów:  29,08

2. IDCOM GROUP sp. z o.o., ul. Garbary 51/9, 61-869 Poznań – Liczba uzyskanych punktów: 70,90

3. Raduq Rafał Stefaniszyn, ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia – Liczba uzyskanych punktów:  38,73

4. Marek Jagodziński CONCEPT Intermedia, ul. Wodociągowa 18a, 87-100 Toruń – Liczba uzyskanych punktów:  85,14

5. SPLIT TECHNOLOGY sp. z o.o. ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów – Liczba uzyskanych punktów:  32,00

6. PerfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak, ul. S.I. Witkiewicza 22, 64-100 Leszno – Liczba uzyskanych punktów:  100,00

 

Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

 

Wyłoniony został następujący Wykonawca, z którym proponujemy podpisanie umowy:  PerfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak, ul. S.I. Witkiewicza 22, 64-100 Leszno.

 

Oferta w/w firmy okazała się najwyżej punktowana według przedstawionych przez Wykonawcę deklaracji oraz wyliczeń dokonanych zgodnie ze wzorami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się poniżej.

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.