Baner festiwalu

 

1. Korzystając z portalu Zakliczyńskiego Centrum Kultury www.zakliczyninfo.pl  zwanego dalej "Portalem", użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

2. Regulamin Portalu wchodzi w życie w momencie opublikowania.

 

3. Redakcja Portalu informuje, że zamieszczane na Portalu teksty i zdjęcia, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

 

4.Wszystkie  Artykuły i fotografie  publikowane na Portalu są własnością intelektualną autorów i niematerialnym zasobem wydawcy i właściciela, to jest Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

 

5. Bez pisemnej zgody Autorów oraz właściciela i wydawcy Portalu, to jest Zakliczyńskiego Centrum Kultury, nie można pobierać i publikować oraz wykorzystywać do innych celów artykułów oraz zdjęć zamieszczonych na Portalu.

 

6. Wszystkie publikacje są własnością intelektualną autorów  i chronione są  prawem autorskim.

 

7. Właściciel i Wydawca Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w komentarzach na profilu społecznościowym Portalu.

 

8. Zakazuje się zamieszczania w komentarzach wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.

 

9. Zakazuje się umieszczania w komentarzach reklam o charakterze komercyjnym, wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm i komunizm, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym. Promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.

 

10. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania postów niezgodnych z niniejszym regulaminem.

 

11. Redaktorem Naczelnym Portalu jest Monika Kulak, a Michał Papuga administratorem. 

 

12. Redakcja Portalu przyjmuje materiały od korespondentów i instytucji do nieodpłatnej lub odpłatnej publikacji. Materiał do publikacji powinien spełniać następujące parametry: tekst w osobnym pliku tekstowym (world lub notatnik) oraz oddzielnie od tekstu ilustracja wyłącznie w pliku jpg. Decyzję o publikacji, terminu publikacji materiału na Portalu podejmuje Redaktor Naczelny. Ponadto Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu przesłanego artykułu, skrócenia tekstu i wyboru nadesłanych ilustracji i zdjęć.    

 

13. Osoby/instytucje, które nie będą stosować się do zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności dopuszczając się przywłaszczania własności intelektualnej bądź poprzez zamieszczanie wulgarnych i obraźliwych komentarzy, będą pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie obowiązujących ustaw i przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce.

 

14. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, a wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

 

 

Kazimierz Dudzik - Wydawca Portalu Zakliczyńskiego Centrum Kultury

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.