Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2022 dotyczącego wyboru Wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia do sali kinowej i konferencyjnej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał oceny trzech części zamówienia. Część I i II przedmiotu zamówienia  została zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

Dokonano wyboru Wykonawcy dla cz. III zamówienia, którym została Oferent: 

BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A


Oferta w/w firmy okazała się najwyżej punktowana według przedstawionych przez Wykonawcę deklaracji oraz wyliczeń dokonanych zgodnie ze wzorami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się poniżej.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.