Kliknij aby oglądnąć

Ocalić przeszłość dla przyszłości: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej

Opublikowano: niedziela, 05, maj 2024 Maria Grzegorczyk, foto: arch.TMZZ

002W sercu Zakliczyna, gdzie wiatr szepcze historie dawnych dni, a stare fotografie malują obrazy minionych czasów, tętni życiem Towarzystwo Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej.


To nie tylko zrzeszenie aktywnych społecznie osób, ale prawdziwa straż pamięci o bogatej historii tego regionu. Stowarzyszenie powstało w 2022 roku, a już może się pochwalić nie lada odkryciami i aktywnościami.


W kwietniu br. na nowo nagraliśmy we współpracy z Kapelą św. Idziego, Zakliczyńskim Klubem Małopolskich Heligonistów i Harmonistów oraz dziećmi z zakliczyńskich przedszkoli Hymn Zakliczyna, który odzyskał blask dzięki Tadeuszowi Malikowi, muzykowi i wiceprezesowi naszego stowarzyszenia. Skomponował on nową muzykę do hymnu, tchnął w niego nowe życie i nadając mu współczesny charakter. Hymn przestał być jedynie zapisaną na papierze pieśnią, stając się żywą istotą pulsującą w sercach ludzi. Nagranie można odtworzyć na naszej stronie internetowej www.zakliczyn.org. Mamy cichą nadzieję, że Hymn Zakliczyna, jak za dawnych lat, będzie rozbrzmiewał podczas wszystkich ważnych wydarzeń w naszej Gminie, jednocząc społeczność i przypominając o bogatej historii Ziemi Zakliczyńskiej.


Z pieczołowitością zbieramy skrawki historii, pielęgnując stare dokumenty, fotografie i opowieści. Comiesięczne spotkania stają się podróżą w czasie, gdzie ożywają zapomniane legendy, a dawne zwyczaje i tradycje nabierają blasku. Prowadzimy Kronikę naszego stowarzyszenia, skrzętnie zapisując każde ważne wydarzenie, każdy sukces i każde odkrycie. Grupa na Facebooku "Zakliczyn i okolice na starej fotografii" niczym wirtualne muzeum gromadzi skarby przeszłości, dając im nowe życie w cyfrowym świecie.


Dzięki Towarzystwu mieszkańcy i miłośnicy Ziemi Zakliczyńskiej zyskują dostęp do bezcennych źródeł wiedzy o swojej historii. W nowopowstałym Społecznym Archiwum Ziemi Zakliczyńskiej, wpisanym do Ogólnopolskiej Bazy Archiwów Społecznych, można znaleźć materiały do nauki, badań genealogicznych czy tworzenia publikacji o lokalnym dziedzictwie. Archiwum znajduje się na naszej stronie internetowej www.zakliczyn.org, do której odwiedzin serdecznie zapraszamy!

Z okazji zbliżających się jubileuszy, 200-lecia konsekracji kościoła i 700-lecia istnienia Parafii pw. Św. Idziego w Zakliczynie, postanowiliśmy wydać w formie książkowej zapiski Kroniki Parafialnej Parafii św. Idziego do 1945 roku. Kronika, będąca wartościowym źródłem informacji na temat historii i tradycji naszej społeczności, stanowić będzie niewyczerpalne źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcie tego celu będzie doniosłym krokiem w kultywowaniu dziedzictwa i pogłębianiu historii i wartości naszej społeczności. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne starania w celu wydania Kroniki Parafialnej wpiszą się w ideę rozwoju kulturalnego naszego regionu.


Dbamy również o pamięć o lokalnych bohaterach. Odkryliśmy na zakliczyńskim cmentarzu groby: Powstańca Listopadowego Aleksandra Ekielskiego, Powstańca Styczniowego Antoniego Tomalikowskiego oraz Powstańca Styczniowego Zygmunta Gostkowskiego. Pierwsze dwa pomniki zostały już wpisane do ewidencji grobów weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Kolejne odkrycia przed nami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnego pielęgnowania pamięci o przeszłości, by ocalić ją dla przyszłych pokoleń!

 

W imieniu i na rzecz
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zakliczyńskiej,

Maria Grzegorczyk

 

 towarzystwo  towarzystwo  towarzystwo
 towarzystwo  towarzystwo  towarzystwo
 towarzystwo  towarzystwo  towarzystwo
 towarzystwo  towarzystwo  towarzystwo

Odsłony: 415