tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

salwaDwudniowe obchody 71. rocznicy ostatniej walki oddziału kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego miały dwie odsłony. W sobotnie popołudnie 15 września br. młodzież spotkała się w ratuszu z bratem Eugeniusza Gałata, ps. Sęp, żołnierza kpt. Jana Dubaniowskiego. Zdzisław Gałat odpowiadał na pytania historyka Grzegorza Gawła, autora biografii „Sępa”, zamieszczonej w Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej. W tym dniu rozpoczęła się też rywalizacja szkół w II Edukacyjnym Rajdzie Szlakiem kpt. Jana "Salwy" Dubaniowskiego.

Niedzielny mityng patriotyczny rozpoczął się w Rudzie Kameralnej Polową Mszą św. w intencji kpt. "Salwy" i jego bohaterskich i niezłomnych żołnierzy.

Eugeniusz Gałat, urodzony w Kłaju w roku 1924, był od czerwca 1946 do lutego 1947 dowódcą plutonu w oddziale Jana Dubaniowskiego „Salwy”. Oddział kpt. Dubaniowskiego należał w latach 1945–1947 do najbardziej aktywnych jednostek partyzanckich na Ziemi Krakowskiej. Po latach partyzanckiej walki w szeregach Armii Krajowej, po 1945 r. deklarował swą przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych. Eugeniusz Gałat zatrzymany przez UB w Raciborzu zbiegł z aresztu, i w początkach 1946 roku przybył do Wrocławia. Nawiązał tam kontakt z organizacją Wolność i Niezawisłość, stając się jej członkiem. Zagrożony aresztowaniem latem 1946, powrócił na teren Małopolski i jako żołnierz oddziału „Orła” wstąpił do oddziału "Salwy". Brał udział w rozbrajaniu funkcjonariuszy MO, SB, w akcjach przeciw działaczom PPR, rekwizycjach. W marcu 1947 r. ujawnił się przed komisją amnestyjną w Bochni. Wkrótce po ujawnieniu, wobec wzmożonych represji władz, powrócił do podziemnej działalności. W listopadzie 1947 roku aresztowany i osadzony w areszcie PUBP w Bochni.

Do czasu ujawnienia w kwietniu 1947 roku organizacja kpt. „Salwy” miała na swoim koncie m.in. likwidację 7 funkcjonariuszy UB, 10 funkcjonariuszy MO, 7 żołnierzy KBW, 2 żołnierzy Armii Czerwonej, 1 członka ORMO, 8 członków PPR, a także 106 innych akcji. Po amnestii, począwszy od maja 1947 roku, w zmniejszonym już składzie, organizacja nadal pozostała aktywna, dokonując 32 dalszych akcji. Przeciwko organizacji "Salwy" UB, MO i KBW przeprowadziło 80 akcji, rozbijając ją ostatecznie w grudniu 1947 roku. Po śmierci Dubaniowskiego Eugeniusz Gałat stanął na czele 7-osobowej grupy. Ujęty w czasie akcji WUBP w grudniu 1947 roku. Skazany na karę śmierci, którą wykonano 11 maja 1948 roku w więzieniu Montelupich w Krakowie. Represje objęły również rodzinę Gałatów. Zdzisław, w tym czasie 15-letni chłopak, był dwukrotnie przez Urząd Bezpieczeństwa aresztowany, za winę posłużyły zwykłe więzi rodzinne.

Nazajutrz, przy słonecznej aurze, w Rudzie Kameralnej oddano pokłon bohaterskim i niezłomnym żołnierzom NSZ „Żandarmeria”. Polową Mszę św. odprawił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach, ks. Piotr Pabis, który w swojej wzniosłej homilii mówił o bohaterstwie kapitana i jego „leśnych” i ich sprzeciwie wobec powojennego układu i narzuconego przez Sowietów zbrodniczego ustroju politycznego. Eucharystii towarzyszył Chór „Cantande Canzoni” pod kierunkiem Adama Pyrka, działający pod skrzydłami ZCK, z zespołem akompaniującym. Po Mszy św. chór odśpiewał przejmujący song - „Modlitwę o wschodzie słońca”, utwór wykonywany w czasach PRL-u przez Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Przy kaplicy ustawiły się rzędem poczty sztandarowe, które po nabożeństwie udały się pod pomnik przy rudzkiej świetlicy. Tamże uroczystość poprowadzili liderzy Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żandarmeria” - Krzysztof Perkman i Kamil Olesiński, który poprowadził Apel Poległych.

Następnie delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Przemawiali: ks. Pabis, Burmistrz Zakliczyna, list Starosty Tarnowskiego odczytała radna Irena Kusion. Padła propozycja nadania filipowickiej szkole podstawowej imienia kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego. Rodzice i młodzież szkolna - poinformowała pani dyrektor - ostatecznie sami zdecydują o patronacie w wyniku szkolnego plebiscytu. Niewykluczone, że ta propozycja spotka się z ich aprobatą.

W tym dniu, w Rudzie Kameralnej, miał swój kres II Edukacyjny Rajd Szlakiem kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. W programie rajdu inscenizacje historyczne, spotkania z rodzinami weteranów NSZ, wystawa militariów i ognisko. Kamil Olesiński, podsumowując zadanie, poinformował, że pierwsze miejsce w rywalizacji szkół zdobyła ekipa z Filipowic, przy okazji zapewnił, że mimo iż rajd i akcje propagatorskie GRH będą corocznie przeprowadzane w innym historycznym miejscu, to ich kulminacja zawsze odbywać się będzie w Rudzie Kameralnej.

 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych
 Uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych   

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych