tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

profesorProf. dr hab. Jan Boczek urodził się 23 stycznia 1927 roku w Faściszowej - jest najwybitniejszym polskim akarologiem (znawcą problematyki roztoczy) – w tym zakresie jest światowej klasy specjalistą. Opisał lub był współautorem opisu 35 nowych rodzajów oraz 229 gatunków nieznanych wcześniej szpecieli. Prowadził także badania nad możliwością ich wykorzystania do biologicznego zwalczania chwastów. Drugim ważnym obszarem zainteresowań naukowych Profesora są badania nad szkodnikami produktów żywnościowych i przechowalnianych. W tej dziedzinie wykonał on wiele cennych badań nad bionomią, ekologią i gospodarczym znaczeniem wspomnianych szkodników.

 

Dorobek naukowy prof. Jana Boczka obejmuje ponad 350 publikacji, z czego 178 to oryginalne prace naukowe. Napisał samodzielnie lub był współautorem 21 książek i podręczników oraz 147 komunikatów naukowych i prac popularno-naukowych. Pod jego kierunkiem powstało 168 prac magisterskich oraz 28 doktorskich. Przewód doktorki prowadzili u profesora Jana Boczka przyszli profesorowie z Chin, Tajlandii, Bułgarii, Egiptu a jego nazwiskiem nazwano gatunki pajęczaków. Uczony z Węgier i uczona z Jugosławii opisali dwa nowej rodzaje pajęczaków i nazwali je odpowiednio: Boczekella i Boczekiana, ponadto trzy gatunki pajęczaków nazwali: boczeki. Prof. Jan Boczek za spotkaniepośrednictwem portalu Zakliczyninfo śledzi na bieżąco informacje z Zakliczyna i okolic, ale też że mimo swoich prawie ponad 90 lat nadal jest w stałym kontakcie z naukowcami swojej katedry na SGGW. 11 maja wraz z synem Jackiem przyjechał na zaproszenie dyrektora Józefa Gwiżdża do uczniów Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich. Tutaj na Profesora czekali Zofia Boczek z mężem Wacławem, grono pedagogiczne i uczniowie. Były uczeń zakliczyńskiej podstawówki i patron 200 – lecia obchodów Szkoły mówił o swojej edukacji w Faściszowej, Zakliczynie, Tarnowie i Krakowie oraz o swoich badawczych fascynacjach i karierze naukowej. Na koniec odpowiadał na pytania uczniów. Z rąk dyrektora Gwiżdża otrzymał pamiątki jubileuszu 200 – lecia Szkoły, a od uczniów podziękowania i bukiet kwiatów. Potem udał się do rodziny.

 

Przypomnę, że stowarzyszenie „Klucz” 4 lata temu wystąpiło do Rady Miejskiej w Zakliczynie z wnioskiem o nadanie profesorowi Janowi Boczkowi honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn. Niestety wniosek nie doczekał się pozytywnego finału. Być może obecnie taki wniosek ponowimy, bo mamy zapewnienie, że społeczność Szkoły Podstawowej im. Lanckrońskich takowy wesprze. Jestem przekonany, że brak w zacnym gronie honorowych obywateli nazwiska profesora Boczka, to istotna luka, którą należałoby szybko wypełnić.

boczek boczek boczek
boczek boczek boczek
boczek boczek boczek
boczek boczek boczek
boczek boczek boczek
boczek boczek boczek

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych