swieta2020bm

tablica„Święty Janie Pawle II, strzeż nas wszystkich, ratuj nasze małżeństwa i rodziny i wyproś dla nich uzdrowienie. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wrastania. Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Wstawiaj się za młodym pokoleniem, aby znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości”.

To fragment Aktu Zawierzenia Miasta Zakliczyna i mieszkańców Ziemi Zakliczyńskiej św. Janowi Pawłowi II przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Te podniosłe chwile miały miejsce w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej na Rynku w Zakliczynie oraz przy pomniku Papieża-Polaka na dziedzińcu zakliczyńskiego kościoła farnego. Rzesza mieszkańców i pielgrzymów spoza gminy oddała się modlitwie i uwielbieniu, wdzięczna za ten nadzwyczajny splendor. Na ręce burmistrza Dawida Chrobaka spłynęły gratulacje od najważniejszych osób w państwie.

Prezydent RP Andrzej Duda, dziękując za zaproszenie, napisał w liście gratulacyjnym: (…) „W tym roku mija 460 lat od nadania Zakliczynowi praw miejskich. Z tej okazji na ręce Pana Burmistrza pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim mieszkańcom Miasta oraz Gminy Zakliczyn. Jubileusz ten najuroczyściej obchodzą właśnie Państwo, mieszkańcy ziemi zakliczyńskiej. Ale przecież jest to wydarzenie, które może napawać dumą i radością także pozostałych Małopolan oraz wszystkich naszych rodaków. Państwa radość jest też ich radością – albowiem sukcesy wielu pokoleń zakliczynian współtworzą historię sukcesów, zwycięstw i rozwoju całej naszej Ojczyzny. (…) Obchody tego pięknego jubileuszu łączą się dzisiaj z uroczystym nadaniem Miastu Zakliczyn patronatu jego honorowego obywatela, św. Jana Pawła II. Warto zatem przypomnieć stale aktualne wezwanie naszego najwybitniejszego rodaka, który w roku 1979, na krakowskich Błoniach, mówił: „(…) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (…), abyście nigdy nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Raz jeszcze gratulując, życzę, aby dzisiejsze uroczystości jubileuszowe i patronalne przyniosły Państwu umocnienie duchowe oraz nowy zapał i motywację do starań o dobro wspólne Państwa społeczności lokalnej oraz całej Rzeczypospolitej”.

Listy gratulacyjne wystosowali również: Premier Beata Szydło, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Burmistrz Pelplina (scany w fotoreportażu poniżej).

Eucharystię pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża koncelebrowało kilkunastu duchownych z całego Dekanatu z ks. Pawłem Mikulskim i o. Tomaszem Kobierskim, proboszczami obu zakliczyńskich parafii, które przyjęły relikwie św. Jana Pawła II, ucałowane przez licznych wiernych po wspomnianym Akcie Zawierzenia przez Dawida Chrobaka – Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Po Mszy św. (z asystą pocztów sztandarowych, Liturgicznej Służby Ołtarza i zakliczyńskiego chóru nauczycieli i uczniów, z udziałem m. in. posła Włodzimierza Bernackiego i senatora Kazimierza Wiatra oraz delegacji węgierskiego, partnerskiego Jászfényszaru) rzeka uczestników procesji do czterech ołtarzy wypełniła Rynek i ulicę Mickiewicza, zakończywszy modlitwę przy pomniku św. Jana Pawła II, pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn, od teraz patrona i orędownika miasta.

Na pamiątkę niezwykłych wydarzeń tego słonecznego i radosnego dnia - 15 czerwca br. - Ordynariusz Diecezji z Burmistrzem Zakliczyna odsłonili specjalną tablicę na froncie Ratusza.

Wieczorem nastąpiło dziękczynienie za ten niezwykły dar dla Zakliczyna w postaci Diecezjalnego Koncertu Uwielbienia moderowanego refleksyjnie przez ks. Artura Ważnego. Ale o tym końcowym akordzie święta niebawem w fotoreportażu Stanisława Kusiaka. (W międzyczasie wydarzenia Bożego Ciała w obiektywie Natalii Mazgaj).

Więcej na łamach Głosiciela.

 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała Uroczystość Bożego Ciała

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.