Kliknij aby oglądnąć

„Klucz” podsumował kadencję 2020 - 24

Opublikowano: niedziela, 09, czerwiec 2024 Kazimeirz Dudzik, foto: arch.ZCK

wkkd4 czerwca, w 35 rocznicę pamiętnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, członkowie i delegaci Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w Sali im. S. Jordana w ratuszu, aby podsumować mijająca kadencję 2020 – 24 i wybrać nowe władze Stowarzyszenia. Gośćmi zebrania byli; burmistrz Dawid Chrobak oraz radni powiatowi Józef Gwiżdż i Józef Wojtas.

Podkreśliłem na wstępie datę, bo przecież nie byłoby rozkwitu społeczeństwa obywatelskiego, gdyby nie przemiany demokratyczne w Polsce, których symbolem były owe czerwcowe wybory. To dzięki przemianom demokratycznym zaczęły m.in. powstawać i rozwijać się organizacje pozarządowe takie jak założone w 1997 roku Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn.

021Pierwszym prezesem SPiRG został Stanisław Żabiński – wówczas kierownik Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie (dzisiaj ZUK). Po awansie na funkcję Sekretarza Gminy Zakliczyn, kolejne dwa lata pierwszej kadencji jako prezes dokończył Kazimierz Dudzik.  Od 2001 ro 2012 roku funkcję prezesa pełnił Bogusław Furtek, który zakończył misję podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 21 marca 2012 roku. Wówczas ponownie prezesem został Kazimierz Dudzik, a Stowarzyszenie otrzymało nowy statut i nazwę Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” – w skrócie Stowarzyszenie „Klucz” – oraz status organizacji pożytku publicznego. Warto wszakże podkreślić, że w tych pierwszych 15 latach obok wymienionych wyżej prezesów ważną rolę odegrały w życiu Stowarzyszenia takie postaci jak m.in. założyciele; śp. Stanisław Chrobak, Kazimierz Korman, śp. Sylwester Gostek, śp. Matylda Nowak, Magdalena Budzyn, śp. Władysława Kuzera, Anna Kuzera, śp. Krzysztof Chmielowski, śp. Marek Niemiec. Do dzisiaj w Stowarzyszeniu są spośród wymienionych Kazimierz Korman i Anna Kuzera – Majewska.  

00521 marca 2012 roku jest to niewątpliwie w dziejach Stowarzyszenia datą istotną, żeby nie napisać – przełomową. Może nawet nie dlatego, że powstał zupełnie nowy Zarząd i pojawili się nowi liderzy, jak: Agata Nadolnik, Paulina Siemińska, Janina Bolechała, Dorota Kijowska, Małgorzata Soska, Teresa Świerczek, Maria Chruściel, Małgorzata Martyka, Edyta Ramian, Alicja Jarosz, a z czasem dołączyli burmistrz Dawid Chrobak i prezes Heligonistów i Harmonistów Tadeusz Malik, Ewelina Siepiela,  Halina Machel czy ostatnio  Magdalena Tobiasz.

Ci liderzy pojawili się m.in. dlatego, że Stowarzyszenie przyjęło formułę parasolową. Co to oznacza ? W skrócie znaczy to, że otworzyło się na środowiska lokalne dające prawo działania w klubach czy oddziałach terenowych. Dzisiaj dzięki temu najliczniejsze pod względem liczy członków stowarzyszenie w Gminie Zakliczyn skupiające 122 osoby, to właśnie Stowarzyszenie „Klucz”.

Teraz kilka zdań o działalności. W trakcie kadencji 2020 – 24  pozyskaliśmy łącznie kwotę 1 mln 203 tys. 787 zł 75 groszy na działalność programową.

Jakie projekty dzięki Stowarzyszeniu mogły być zrealizowane ?

W roku 2020 na przykład; Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, Czerpiąc z tradycji, „Mistrz i uczeń – heligonka”, Akademia dla Aktywnych – wspólnie przedsięwzięcie organizacji pozarządowych Gminy Zakliczyn w ramach którego „Klucz” prowadził 4 ośrodki lokalne, projekty wspierające działalność SOD „Filipowice” i ZF „Gwoździec”. Wielkim projektem, które zrealizowaliśmy w tzw. czasach pandemicznych, był serial filmowy „Zakliczyńska e-powieść”. Ten projekt edukacji z zakresu dziedzictwa Ziemi Zakliczyńskiej, nie tylko miał wówczas nowatorski walor z dziedziny popularyzacji wiedzy regionalnej, ale też zyskał uznanie w Polsce, m.in.: TVP Kultura na podstawie naszego serialu rozpoczęła produkcję popularyzatorskiego serialu „Wędrowiec Polski”.

W 2021 roku staliśmy się organizatorem głównym Biesiady Rycerskiej w Melsztynie, prowadziliśmy kolejny rok 4 ośrodki Akademii dla Aktywnych, organizowaliśmy warsztaty rzeźbiarskie z mistrzem Stanisławem Sochą, zakupiliśmy instrumenty dla Orkiestry oraz stroje dla Chóru Cantando canzoni,  Uniwersytet na piechotę.

007Wymyśliliśmy i zorganizowali Festiwal Języka Polskiego „Polszczyna – swojszczyna” z udziałem prof. Jerzego Bralczyka,  Galę Papieską z udziałem Jana Pietrzaka. Nagraliśmy kolejny serial pod tytułem „Czerpiąc z dziedzictwa przodków” który pokazał dziedzictwo kultury ludowej Ziemi Zakliczyńskiej. Ten 10 odcinkowy serial znów, podobnie jak „Zakliczyńska e-powieść” był bezprecedensowym projektem i stał się hitem w ogólnopolskiej skali.  Do tego dołożyliśmy dokument filmowy w ramach konkursu "Filmoteka Małopolska" traktujący o śp. Stanisławie Chrobaku i jego działalności społecznej i politycznej.

006Rok 2022 to m.in. organizacja 5. Biesiady rycerskiej, finałowy rok Akademii dla Aktywnych,  projekt  "Klucz do sukcesu" czyli zakup instrumentów muzycznych dla naszych zespołów, festiwal  U Krakowiaków na Pogórzu, projekt teatralny „Scena Jordana” SOD "Filipowice" w marszu i  Festiwal "Co nam w sercu gra", a także projekt „Mistrz i uczeń – sekcja smyczkowa” i „Małopolska Kultura Mobilna”.

Wydarzeniem szczególnym była organizacja Festiwalu „U Krakowiaków na Pogórzu” w Gwoźdźcu, co zbiegło się z uroczystościami jubileuszowymi 25 – lecia działalności ZF „Gwoździec”.

Wsparliśmy także finansowo naszego partnera z Ukrainy - Towarzystwo Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego O/Obertyn – w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

010Rok 2023 to kolejne projekty służące rozwojowi naszych zespołów artystycznych, wsparcia ich pod kątem instrumentów muzycznych oraz strojów oraz edukacji muzycznej. Rozpoczęliśmy także wieloletni, innowacyjny projekt pod nazwą Kluczowa Akademia Dla Aktywnych, który realizowany jest w 5 ośrodkach na terenie Gminy Zakliczyn. Byliśmy głównym organizatorem wiodących wydarzeń takich jak: Biesiada rycerska w Melsztynie i Festiwal fasoli w Zakliczynie.

025To także rok jubileuszu 30 - lecia działalności SOD „Filipowice” i realizacja dwóch grantów z Województwa Małopolskiego dedykowanych rozwojowi Orkiestry.

Warto także pamiętać, że w mijającej kadencji  kolejnych 16 laureatów odebrało Honorową Nagrodę „Jordan”, która od 2012 roku rokrocznie wręczana jest – w ostatnich latach  podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie – a łączna liczba laureatów wynosi 44.

Zarząd Stowarzyszenia pracujący w składzie; Kazimierz Dudzik – prezes, Agata Nadolnik – I wiceprezes, Paulina Siemińska – II wiceprezes, Janina Bolechała – skarbnik z rekomendacji Komisji Rewizyjnej w składzie: Alicja Jarosz – przewodnicząca oraz Anna Drożdż i Małgorzata Martyka, otrzymał od zgromadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym jednomyślne absolutorium.

Potem nastąpił czas wyborów nowych władz Stowarzyszenia „Klucz”, ale o tym napiszę w kolejnym artykule.

Odsłony: 1064