Przejście do firmy KM-Net

SKO

001Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych to związek stowarzyszeń działający w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i ratownictwa. Wykwalifikowany zespół, współpraca między organizacjami, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk również na szczeblu międzynarodowym to najważniejsze cechy wyróżniające SFOP wśród innych organizacji non profit w regionie – czytamy na stronie Federacji. Federacja zrzesza obecnie pięć stowarzyszeń działających na terenie województwa małopolskiego w różnych obszarach szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i ratownictwa, a są to: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie od którego wyszedł impuls do założenia Federacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Tarnowie i Fundacja „Otwórz się na świat”.


26 października w Sali im. S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyła się uroczystość jubileuszu 20 – lecia działalności Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podczas której główne role grały; prezes SFOP Małgorzata Chrobak oraz dyrektor administracyjny Barbara Żychowska. Na uroczystość przybyli m.in. wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, dyrektor PCPR w Tarnowie Anna Górska, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, dziekan dekanatu zakliczyńskiego ks. Paweł Mikulski, radny Rady Powiatu Tarnowskiego Józef Gwiżdż a także kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Zakliczyn, byli Prezesi Federacji oraz pracownicy SFOP i seniorzy z Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach i Wielkiej Wsi.

 

- Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych jest nie tylko wyjątkowym przykładem zgodnego działania pięciu stowarzyszeń, ale także inicjatorem współpracy międzysektorowej i międzygminnej, która przynosi wymierne korzyści dla osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Na specjalne wyróżnienie zasługuje także współpraca międzynarodowa SFOP, w tym członkostwo w sieci europejskich organizacji samarytańskich – Samaritan International (SAM.I.) – mówił burmistrz Dawid Chrobak dodając: - Nowatorskie projekty realizowane przez SFOP stanowią wzór działań mających na celu podnoszenie jakości życia osób potrzebujących oraz aktywizację podopiecznych objętych projektem Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach CAOS+. Pragnę podkreślić, że jestem niezmiernie dumny z faktu, że Federacja posiada swoją siedzibę w Gminie Zakliczyn.

 

Gratulacje, kwiaty i upominki płynęły w kierunku pań Prezes i Dyrektor od władz gminnych, powiatowych i samorządu wojewódzkiego. W programie jubileuszu oprócz gratulacji nie zabrakło prezentacji dokonać Federacji uzyskanych w okresie minionych dwóch dekad, podziękowań dla tych, którzy tworzyli Federację, barwnego i dowcipnego programu przygotowanego przez seniorów oraz minirecitalu fortepianowego Katariny Lachovskiej, a wszystko to zwieńczył jubileuszowy tort i smaczny posiłek.

 

 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop
 jubileuszsfop jubileuszsfop jubileuszsfop

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.