Przejście do firmy KM-Net

SKO

w biurze lgdPo próbach zwiększenia potencjału LGD Dunajec – Biała przyszedł czas na konkretne działania mające na celu zbudowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, wybór nowych władz stowarzyszenia i skuteczne aplikowanie o środki finansowe na realizację nowej strategii.

Ale od początku
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że na przełomie ubiegłego i bieżącego roku LGD Dunajec – Biała groziły dwa scenariusze:

 

- Pierwszy scenariusz wynikał z wyrażanej nieoficjalnie chęci odejścia Ciężkowic do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z siedzibą w Tuchowie i być może pociągnięcia za sobą gminy Pleśna – co w konsekwencji groziło rozpadem LGD Dunajec – Biała. Nie było na co czekać – trzeba było podjąć działania i takie działania z inicjatywy burmistrza Dawida Chrobaka zostały podjęte. Z tych działań wyłonił się drugi scenariusz.
- Drugi scenariusz zakładał przyłączenie do LGD Dunajec – Biała gmin Dębno i Brzesko – co z kolei pachniało zbudowaniem największego LGD -u w Małopolsce. W trakcie rozmów i konsultacji padła nawet propozycja fuzji LGD: Dunajec – Biała z/s w Zakliczynie i Kwartetu na Przedgórzu z/s w Borzecinie, co w razie realizacji doprowadziłoby do powstania prawdziwego giganta składającego się 8 gmin z liczbą ok. 120 tys. mieszkańców. Z różnych przyczyn ten scenariusz nie był możliwy do zrealizowania.

Cokolwiek mogłoby się wydarzyć w tej chwili jest mniej istotne – najważniejsze jest to, że ostatecznie LGD Dunajec – Biała został uratowany w dotychczasowym kształcie; Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

LGD Dunajec - Biała w okresie przejściowym
Po pierwsze sprawa dotyczy zamknięcia starej perspektywy finansowej, gdzie pozostało tak naprawdę domknięcie pewnych spraw przez stary Zarząd i Biuro LGD. Zarząd jeszcze działa, choć prezes Stanisław Haraf złożył dymisję, ale pewnie jakoś to dotrwa do Walnego Zebrania Członków LGD Dunajec – Biała, które odbędzie się w okolicach połowy czerwca. Po drugie należy zbudować nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na tyle dobrą i przekonującą, by ubiegać się o środki finansowe na jej realizację. Biuro LGD, zebrało pomysły, w formie tzw. fiszek od różnych środowisk, które pokazują projekty i pomysły tychże środowisk – w sumie jest ich około 300. Każda z członkowskich gminy delegowała po 3 osoby, które we wspólnym zespole roboczym pracują nad kształtem nowej LSR. Gminę Zakliczyn reprezentują w zespole burmistrz Dawid Chrobak, zastępca burmistrza Stanisław Żabiński i dyrektor ZCK Kazimierz Dudzik. Zespół określił cele główne nowej strategii:

1.Rozwój sektora czasu wolnego obszaru LGD Dunajec-Biała.
2.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
3.Działania na rzecz zwiększenia poziomu ochrony środowiska naturalnego.

Ustaliliśmy, że nowe władze LGD będą mieć następujący skład liczebny: Zarząd będzie liczył 8 osób (po 2 osoby z każdej gminy), Rada Decyzyjna będzie liczyć 14 osób i komisja rewizyjna 4 osoby. Ponadto ustalono, że w każdej gminie przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne z udziałem sołtysów, radami sołeckimi jak również stowarzyszeniami (NGO). Zaproponowaliśmy do wyboru specjalistów, którzy zajmą się napisaniem dokumentu strategicznego dla LGD Dunajec – Biała. Zespół roboczy spotykał się będzie do czasu Walnego Zebrania raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zakliczynie, kolejne – 19 maja w Wojniczu.

Perspektywa LGD Dunajec – Biała
Przede wszystkim należy wiedzieć, że nie wszystkie lokalne grupy działania mogą liczyć na środki finansowe na realizację swoich LSR-ów. Podstawowa zasada obowiązująca w Polsce, że LGD powinno spełniać warunki co najmniej 2 gmin i co najmniej 30 tys. mieszkańców to nie wszystko. Liczy się tzw. wskaźnik „G”, czyli podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej, także wskaźnik „W” , czy raczej odwrócony wskaźnik „W” preferujący uboższe regiony i województwa w podziale środków. Dość to skomplikowane i niewiele mające wspólnego z logiką, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, bo na przykład można mieć świetną strategię i niższy średnioważony wskaźnik „G” a przegrać z tymi którzy są bogatsi, ale mają „szczęście” być w regionie uboższym. Ponadto Małopolska chciała, aby tutaj obowiązywał wskaźnik nie dwóch gmin i 30 tysięcy, ale co najmniej 3 gmin i 50 tys. mieszkańców, stąd próby ( w niektórych lgd bardzo skuteczne) poszerzania obszaru lgd. Tak na przykład doszło do fuzji LGD Turystyczna Podkowa i LGD Klimas, gdzie po połączeniu jest 7 gmin i 62 500 mieszkańców - premia za to, to 3 pozycja w sugerowanym rankingu do otrzymania środków finansowych. Połączyły się też Gorce – Pieniny i Rozwoju Spisza i okolicy, Przyjaznej Doliny Raby i Rozwoju Orawy oraz Brama Beskidu i Białych Górali i Lachów Sądeckich. Sąsiedni LGD Na śliwkowym szlaku wchłonął Korzenną, którą mogłoby mieć nasze LGD gdyby o to zabiegało, podobnie jak gminę Dębno której wniosek o przyjęcie kilka lat temu Zarząd LGD Dunajec – Biała odrzucił. Mimo tego LGD Dunajec – Biała klasyfikowany jest w sugerowanym rankingu na miejscu 9 w Małopolsce tuż za Śliwkowym szlakiem, a przed Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju klasyfikowanym w rankingu na ostatnim miejscu „szczęśliwych” – na miejscu 17. Wszystko zdecyduje się niebawem, a przed nowymi władzami LGD Dunajec – Biała , które powinniśmy poznać za około miesiąc, naprawdę dużo ciężkiej pracy.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.