Przejście do firmy KM-Net

SKO

Krasnodębski i Żychowska w siedzibie KIK W siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej zaprezentowano Tarnowski Społeczny Komitet Poparcia Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzy go wiele zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej.
Przewodniczącym Komitetu został Karol Krasnodębski, dwukrotnie internowany w stanie wojennym za działalność w „Solidarności”, a w wolnej Polsce poseł na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zastępcą Przewodniczącego Komitetu została zaś Pani dr Maria Żychowska, harcerka i historyk, autorka książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa i represjom komunistycznym w regionie tarnowskim. Ponadto w skład Komitetu weszło wiele innych zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej – dawnych i obecnych działaczy NSZZ „Solidarność”, samorządowców (w tym burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak), przedsiębiorców, lekarzy, pedagogów i artystów.

- Te wybory zdecydują o przyszłym kształcie naszej Ojczyzny, zdecydują na lata o tym, czy jako Polska pozostaniemy krajem chrześcijańskiego kręgu kulturowego, państwem suwerennym i wolnym wewnętrznie czy też pogrążymy się w nihilizmie kulturowym i ekonomicznej zależności – mówił Karol Krasnodębski.
Przekonywano, że Andrzej Duda daje nadzieję na nowe przywództwo. – Naszą nadzieję opieramy na młodzieńczej energii Pana Andrzeja Dudy, na jego wielkiej wierze w możliwość naprawy Polski, na jego dotychczasowym szlachetnym życiu, na jego erudycji, kulturze i wykształceniu, na jego szacunku dla drugiego człowieka – stwierdziła dr Maria Żychowska.

2 maja 2015 roku (sobota) Andrzej Duda odwiedzi Tarnów. Spotkanie z mieszkancami miasta i regionu rozpocznie się o godzinie 17:00 na tarnowskim Rynku.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.