Kliknij aby oglądnąć

„Klucz” podsumuje rok 2022

Opublikowano: poniedziałek, 05, czerwiec 2023 Kazimierz Dudzik

kluczra15 czerwca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz”. Początek zebrania o godzinie 17 – tej w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu. W Walnym Zebraniu uczestniczą delegaci oddziałów Stowarzyszenia „Klucz” w relacji 1 delegat na 5 członków oddziału oraz członkowie stowarzyszenia niezrzeszeni w oddziałach.


Stowarzyszenie „Klucz” zostało założone w 1997 roku z inicjatywy ludzi, którzy brali udział w tworzeniu pierwszej gminnej strategii rozwoju i na początku zasłynęło organizacją m.in. jarmarków gospodarczych, a grupa liderów przyczyniła się do stworzenia projektu generalnego remontu ratusza, który uzyskał dofinansowanie z przedakcesyjnego programu unijnego Tourin Phare III. W kolejnych latach, do 2012 roku, Stowarzyszenie zrealizowało projekty grantowe, takie jak : Półkoszką po Zakliczynie, Poczuć zapach macierzanki, lip, miodu, Tu nasze życie, kampanię edukacyjno – informacyjną która objęła wszystkich mieszkańców Gminy pod tytułem „Myśląc o jutrze, segregujmy dzisiaj.” W ramach Programu Integracji Społecznej zostały zrealizowane projekty Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Aktywizacji Rodziny. Stowarzyszenia było wiodącą siłą w realizacji na terenie Gminy Zakliczyn programu Leader + w wyniku którego powstała Lokalna Grupa Działania „Dunajec – Biała”.

 

017W 2012 roku Stowarzyszenie przyjęło nowy statut rozszerzając cele działania i dodając do nazwy „Klucz”. Nowe cele to między innymi: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Od tego czasu Stowarzyszenie notuje dynamiczny rozwój zarówno pod względem organizacyjnym jak i programowym. Powstaje 6 oddziałów Stowarzyszenia; Klub Seniora "Pogodni", Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice", Grupa regionalna "Gwoździec", Grupa Regionalna "Charzewice", Wolska Organizacja Kobiet "Nad potokiem" oraz Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów. Stowarzyszenie nawiązuje ścisłą współpracę programową z Zakliczyńskim Centrum Kultury. Od 2012 roku Stowarzyszenie "Klucz" przyznaje rokrocznie Honorową Nagrodę "Jordan" przyznawaną przez Zarząd Stowarzyszenia osobom i instytucjom, które aktywnie działają w sferze kultury i samorządu lokalnego przyczyniając się do budowy pozytywnej marki i promocji Miasta i Gminy Zakliczyn.

 


zbslupia"Klucz" realizuje kilkadziesiąt oryginalnych projektów, takich jak: Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Drugiego Oddechu, warsztaty mistrzowskie "Mistrz i uczeń", Czerpiąc z tradycji przodków, Bliżej tradycji ludowej, Pamiątka z Zakliczyna, Zakliczyńska Pieśń Niepodległości, Mogiły Pamięci, Spotkania Kazimierzowskie u Jordana, Festiwal Języka Polskiego "Polszczyzna - swojszczyzna", Zakliczyńska e-powieść, Kultura aktywna – kultura dostępna, Kluczowa Akademia Dla Aktywnych, a także wspiera rozwój artystów i zespołów artystycznych działających przy Zakliczyńskim Centrum Kultury oraz współorganizuje takie wydarzenia jak; Festiwal fasoli w Zakliczynie czy Biesiada Rycerska w Melsztynie.

 

Władzami stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków i Delegatów, Zarząd, Prezes, Komisja Rewizyjna. Stowarzyszenie ma siedzibę w zakliczyńskim ratuszu. Od 29 października 2012 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Nasz numer KRS to: 0000042092. Numer konta bankowego: 32 85890006 0140 0000 0387 0001

 

Odsłony: 457