Przejście do firmy KM-Net

SKO

W dniu 22 pażdziernika przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, patrona Miasta i Gminy Zakliczyn. We wtorek, 18 października br. w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach miala miejsce ogólnopolska konferencja poświęcona kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i kard. Karolowi Wojtyle. Organizatorami konferencji byli: Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Ks.dr hab Jan Bartoszek Dyrektor Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II oraz Związek Samorządów Polskich. Patronat honorowy nad konferencją objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

 

 

Pierwszą część konferencji poprowadził Ks. dr hab. Jan Bartoszek — Dyrektor Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który po zapoznaniu uczestników z programem wydarzenia oddał głos  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi, który powitał wszystkich zgromadzonych a przede wszystkim parlamenarzystów i samorządowców, duchowieństwo i licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz mieszkańców naszej gminy. Włodarz skierował słowa wprowadzenia do konferencji i przypomniał ważne historyczne momenty dla naszej gminy i zasługi kard. Wyszyńskiego w powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "SOLIDARNOŚĆ".

 

We wprowadzeniu do konferencji ks. bp Leszek Leszkiewicz apelował o krzewienie nauki św. Jana Pawła II, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Prelengenci podczas swoich wystąpień nie tylko przytaczali fakty historyczne, ale również dzielili się osobistym świadectwem życia w duchu nauki głoszonej przez wielkich nauczycieli narodu, jakimi niewątpliwie byli kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła. Po dwóch pierwszych wykładach na scenie zagościła Kapela Św. Idziego wraz z Zakliczyńskim Klubem Małopolskich Heligonistów i Harmonistów, oba zespoły pod kierunkiem Tadeusza Malika dały piękny koncert pieśni maryjnych, nie mogło zabraknąć tez "Barki". W przerwie między częściami konferencji uczniowie drugich klas gastronomicznych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie serwowali uczestnikom pyszą kawę, herbatę i drożdżówki.

 

Drugą część konferencji poprowadził ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UP JPII — Dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. O relacjach jakie łączyły kard. Wyszzyńskiego i kard. Wojtyłę, a szczególnie o wielkiej przyjaźni obu hierarchów Kościoła Katolickiego opowiedziała Pani Anna Rastawickaj - propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, była przełożona Instytutu Prymasowskiego, która przez lata należała do grona osób z najbliższego otoczenia Prymasa Wyszyńskiego. Wiele faktów o śladach wspólnej działalności kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły na terenie Diecezji Tarnowskiej przytoczył w swoim wykładzie prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Senator RP.

 

Konferencję zakończyła uroczysta msza św. w kościele pw Matki Bożej Anielskiej u Ojców Franciszkanów w Zakliczynie z udziałem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, Senatora RP prof. Kazimierza Wiatra, duchowieństwa, samorządowców, członków Akcji Katolickiej z różnych stron Diecezji Tarnowskiej i mieszkańców całego regionu. Bezpośrednio po zakończeniu a przed rozpoczęciem mszy świętej delegacja samorządowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem Chrobakiem udała się z wiązankami kwiatów i zniczami, najpierw pod pomnik św. Jana Pawła II przy kościele św. Idziego w Zakliczynie, a nastęnie pod tablicę przy klasztorze Franciszkanów upamiętniającą 40 rocznicę rejestracji NSZZ Ri "Solidarność". Tablica ta jest również pamiątką roku beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wspierał zarówno robotników jak i rolników w działaniach związanych z utworzeniem niezależnego związku rolniczego.

 

Liturgię pod przewodnictwem ks. bp Leszka, którego budująca homilia był niejako podsumowaniem całej konferencji, ubogacił pięknym śpiewem Chór Cantando Canzoni, działający przy Zakliczyńskim Centrum Kultury. Ks. biskup osobiście podziękował chórowi i życzył mu wielu sukcesów.

 

W orgaznizację wydarzenia właczyły się różne środowiska, zarówno samorządowe, kulturalne jak i edukacyjne, a także organizacje społeczne, jakimi są koła gospodyń wiejskich. Na zakoczenie mszy świętej ks. dr hab. Jan Bartoszek – Dyrektor Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz podziekował za pomoc w organizacji wydarzenia i bardzo dobrą współpracę Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi i Adamowi Balasowi - Dyrektorowi Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego za współorganizację wydarzenia. 

 

Burmistrz Dawid Chrobak również wyraził swoja ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przebieg konferencji, a wśród nich Panu Krzysztofowi Małkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, Kołom Gospodyń Wiejskich z Woli Stróskiej i Faściszowej oraz Zakliczyńskiemu Centrum Kultury oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie za wszelką pomoc przy organizacji konferencji.

 

Organizatorzy skierowali również podziękowania na ręce Tadeusza Malika do członków Kapeli Św. Idziego w Zakliczynie i Zakliczyńskiego Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów za piękny koncert, a wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu.

 

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.