Przejście do firmy KM-Net

SKO

009W niedzielę 31 października przypadała 77. rocznica ataku niemieckich oddziałów na żołnierzy Armii Krajowej walczących w szeregach Batalionu Barbara jako samodzielny pluton dywersyjny „Radomyśl”, który został niespodziewanie zaskoczony w dolinie na granicy sołectw Słona i Brzozowa. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego wraz dziećmi i młodzieżą z nowopowstałego ogniska muzycznego przy świetlicy w Słonej.

 

007Po powitaniu przybyłych gości, pocztów sztandarowych i mieszkańców sołectwa Słona oraz okolicznych miejscowości Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przedstawił krótki rys historyczny powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Stanowi ono fenomen niespotykany w skali świata – nigdzie poza Polską na okupowanym terytorium nie powstała równie złożona struktura organizacyjna, dysponująca administracją, sądownictwem, szkolnictwem, mediami oraz olbrzymią konspiracyjną armią. Akcja ,,Burza” trwająca od stycznia 1944 r. była swoistym zrywem powstańczym. Działania zbrojne prowadzone przez Armię Krajową w ramach Akcji „Burza” przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, były prowadzone na Ziemi Tarnowskiej przez zmobilizowany do działań bojowo–dywersyjnych I Batalion 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej “Barbara” pod dowództwem kapitana dyplomowanego Eugeniusza Borowskiego pseudonim „Leliwa”. W oddziale walczyło w ciągu 3 miesięcy od 500 do 700 partyzantów. Głównym celem działalności militarnej jednostki było przede wszystkim wiązanie sił wroga, dywersja oraz wzbudzanie nadziei na rychły koniec wojny i odzyskanie niepodległości. Partyzanckie wypady utrudniały hitlerowcom w wysokim stopniu prowadzenie w dolinie rzeki Białej prac fortyfikacyjnych, budowę bunkrów obronnych, kopanie rowów przeciwpancernych i stanowisk broni maszynowej. Wszystkie te działania spowodowały, że Niemcy postanowili ostatecznie rozprawić się z uciążliwym batalionem. Okupant zarządził koncentrację swoich sił w rejonie Ciężkowic oraz Paleśnicy, 25 – 26  września 1944 roku doszło do wielkiego boju pod Jamną.

 

011Po morderczej walce batalion Barbara podzielił się na kilka mniejszych ugrupowań i prowadził działania bojowe do końca października 1944r.  To właśnie 31 października w Słonej zginęło 4 partyzantów z plutonu „Radomyśl”, którzy zostali zaatakowani przez oddział niemiecki.

 

013Po odczytaniu Apelu Poległych przez syna płk. śp. Jerzego Pertkiewicza, Zygmunta Pertkiewicza nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek przez przedstawiciela rodziny poległego żołnierza pchor. Tadeusza Stasika ps. „Doktor”, władze powiatowe reprezentowane przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Irenę Kusion oraz Józefa Gwiżdża, radnego powiatowego, delegację samorządu gminnego reprezentowaną przez Burmistrza Dawida Chrobaka i radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie, delegację sołectwa Słona, przedstawiciela Zakładu Karnego w Tarnowie oraz delegacje ze szkół podstawowych z Filipowic i Zakliczyna, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie oraz członków SKKT „COMPASS” działającego przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie.


022W południe rozpoczęła się msza święta sprawowana przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej- o. Ariela Krzywdę, w intencji poległych żołnierzy z plutonu „Radomyśl” i wszystkich poległych w walce o wolną Ojczyznę. Po zakończonej mszy świętej wszyscy zebrani mogli wspólnie z dziećmi i młodzieżą pośpiewać pieśni patriotyczne, które były wprowadzeniem do kolejnego punktu programu, jakim była inscenizacja historyczna przygotowana przez Stowarzyszenie „Żandarmeria”, poprzedzona wystąpieniem Kamila Olesińskiego, który przybliżył okoliczności tragicznych wydarzeń historycznych, które rozegrały się w Słonej 77 lat temu.


043Widok przebiegu wydarzeń i płonącej stodoły, w której chronili się partyzanci spowodował, że w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia, a przeżytymi emocjami uczestnicy inscenizacji chętnie dzielili się podczas spotkania refleksyjnego przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez KGW w Słonej „U ŹRÓDŁA”. Prowizoryczna stodoła na potrzeby inscenizacji została zbudowana przez sołtysa Andrzeja Kulaka oraz Przemysława i Konrada Majewskich, a materiał drewniany zapewniła firma „SOLID-KULAK” s.c., natomiast poszycie dachu dostarczył  Grzegorz Myszor.


Sołtys Słonej wraz z Radą Sołecką składa serdeczne podziękowania Ojcu Arielowi Krzywdzie za sprawowanie eucharystii i poruszającą homilię oraz użyczenie klasztornych ławek, nowicjuszowi br. Pio za opraw muzyczną mszy świętej, Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi i Dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierzowi Dudzikowi za wszelkie wsparcie, Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie Robertowi Bielatowiczowi wraz z pracownikami za prace porządkowe przy pomniku i jego okolicy a także Prezesowi Gminnego Zarządu OSP dh Tomaszowi Damianowi za wsparcie ze strony jednostki OSP. Ponadto podziękowania skierowane są do Pana Seweryna Sowy, Janusza Drogosia, Łukasza Gondka i Piotra Kulaka za pomoc w transporcie, pracach przygotowawczych i porządkowych zarówno przed jak i po zakończonych uroczystościach.

 

055Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do druhen i druhow z OSP Wola Stróska za zabezpieczenie medyczne, zapewnienie agregatu prądotwórczego oraz czuwanie nad przebiegiem wydarzenia i dogaszenie paleniska.

Wyrazy wdzięczności za wszelką pomoc logistyczną i pełnienie warty przy pomniiku partyzantów AK należą się również harcerkom i harcerzom z 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy "SULIMA" im. Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

.


- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowania obchodów rocznicowych, członkom KGW w Słonej „U ŹRÓDŁA” za sfinansowanie i przygotowanie posiłków, ciasta i ciepłych napojów, grupie dziecięco-młodzieżowej za piękny śpiew pieśni patriotycznych i oprawę muzyczną mszy świętej oraz sponsorom wydarzenia: Marcinowi Olszewskiemu, Piotrowi Kulakowi i Januszowi Drogosiowi – mówi sołtys Słonej.

 

SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.