Przejście do firmy KM-Net

SKO

029Sołtys sołectwa Słona Andrzej Kulak składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji 10. Dożynek Gminy Zakliczyn. Przede wszystkim swoje podziękowania kieruje do proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej - Ojca Ariela Krzywdy - za zgodę na organizację tego pięknego wydarzenia w ogrodach klasztornych, wszelką pomoc i wsparcie, a także br Józefa Domagały i braci nowicjuszy za pomoc w przygotowaniu dekoracji i miejsc dla grup wieńcowych. Wielu uczestników dożynek po raz pierwszy miało okazję zobaczyć ogrody klasztorne.

 

Wyrazy wdzięczności kieruję do mieszkańców Słonej i członków KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA" za cały trud i pracę włożoną w przygotowanie dożynek. Dziękuję Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi i Dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury  Kazimierzowi Dudzikowi za zaufanie i powierzenie sołectwu Słona organizacji jednego z większych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie oraz wszelkie wsparcie. Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie - Robertowi Bielatowiczowi oraz pracownikom ZUK dziękuję za pomoc logistyczną. Dh Tomaszowi Damianowi i jednostce OSP w Faliszewicach jestem wdzięczny za kierowanie ruchem i  zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Dziękuję również partnerowi 10. Dożynek Gminy Zakliczyn Stowarzyszeniu Koło Gospodyń  w Stróżach "Pod Bocianim Gniazdem" za wszelką pomoc.

 

Słowa wdzięczności kieruję do Pana Tadeusz Świerkosza za przekazanie napojów z rodzimej Rozwleni Wód Mineralnych "TAM" w Słonej. Podziękowania za użyczenie krzeseł, stołów, ławek i namiotów kieruję do Pani Małgorzaty Chrobak - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stróżach i do Stowarzyszenia działającego przy DPS, do Pani Barbary Żychowskiej - Dyrektora Administracyjnego SFOP,  radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie Stanisława Nadolnika i Jana Jewulskiego, sołtysa Melsztyna Józefa Franczyka, OSP Charzewice, OSP Filipowice oraz gospodarza dh Pawła Kopcia. Jestem wdzięczny za użyczenie namiotów i stołów oraz ław wraz z rozłożeniem  jednostce OSP we Wróblowicach z Prezesem dh Piotrem Osieckim na czele a także gospodarzowi boiska LKS Dunajec Zakliczyn Antoniemu Sobólowi za użyczenie pojemników na odpady. Młodzieży i dzieciom ze świetlicy profilaktyczno-wychowwczej w Słonej pod okiem Pani Barbary Drogoś dziękuję za przygotowanie pięknych kotylionów i dekoracji (m.in. ścianki fotograficznej) oraz pomoc logistyczną podczas dożynek. Mieszkańcom Bieśnika  wraz z sołtysem i KGW Bieśniczanie, KGW z Lusławic, KGW z Wróblowic, KGW "Mieszczanki",  mieszkańcom Faliszewic i Charzewic serdecznie dziękuję za przygotowanie pięknych witaczy, które robiły wielkie wrażenie na mieszkańcach oraz turystach.

 

Dziękuję Kapeli "Opatkowice" z kierownikiem Haliną Machel na czele za piękną oprawę mszy św. i ośpiewanie wieńców dożynkowych, pracownikom Zakliczyńskiego Centrum Kultury za pomoc w organizacji, a wszystkim grupom wieńcowym, przybyłym gościom  i uczestnikom za zbudowanie pięknej atmosfery radości, dziękczynienia i stworzenie rodzinnej wspólnoty. Dziękuję Michałowi Papudze za piękną fotorelację, którą zamieszczono poniżej. Jeśli kogoś nieumyślnie pominąłem to dziękuję podwójnie.

 

 

Andrzej Kulak

Sołtys sołectwa Słona wraz z Radą Sołecką

 

DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021
DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021 DOZYNKI_2021

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.