Przejście do firmy KM-Net

SKO

gwozdziecdrogaGmina Zakliczyn otrzymała 224 tys. zł w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej w Gwoźdźcu na odcinku o długości 575 metrów. Dofinansowanie wynosi 80 procent wartości inwestycji. Przetarg został już ogłoszony.

 

Tym razem z rezerwy celowej, którą dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wsparcie otrzymało 18 małopolskich samorządów.


- Intensywne opady deszczu często przynoszą ze sobą straty w infrastrukturze komunalnej. Szczególnie mocno zniszczenia widać na drogach lokalnych. Wobec takich trudnych zdarzeń jak powodzie czy podtopienia samorządy powinny liczyć na pomocną dłoń rządu i wsparcie w odbudowie tego, co zniszczył żywioł – stwierdził wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Źródło informacji: UM w Zakliczynie, foto arch. ZCK: Stanisław Kusiak

 

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.