Przejście do firmy KM-Net

SKO

rondoRondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 975 i 980 oraz drogi powiatowej nr 1408K w Zakliczynie otrzymało imię prof. Krzysztofa Pendereckiego. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Miejska w Zakliczynie w dn. 31 października 2023 r.


W uzasadnieniu radni wskazali, że nadanie imienia prof. Krzysztofa Pendereckiego rondu w Zakliczynie stanowi podkreślenie zasług światowej sławy kompozytora i dyrygenta, długoletniego właściciela dworu wraz z arboretum w Lusławicach, inicjatora budowy Europejskiego Centrum Muzyki oraz Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn w 90-rocznicę urodzin Mistrza.

„Prof. Krzysztof Penderecki podążał własną drogą artystyczną, wielokrotnie wyznaczając nowe kierunki w muzyce współczesnej. Był jednym z przełomowych twórców nurtu awangardowego w latach 60. i 70. XX wieku, by następnie formy swoich kompozycji skierować ku tradycjom późnoromantycznym. Maestro współpracował z najwybitniejszymi artystami, dedykując im swoje kolejne dzieła, a o wielkiej wartości jego dorobku kompozytorskiego świadczą liczne światowe prawykonania w najważniejszych ośrodkach kulturalnych” – zawarto w uzasadnieniu.


- Wszechstronna działalność Profesora Krzysztofa Pendereckiego ukształtowała nie tylko kolejne pokolenia kompozytorów, będąc dla nich źródłem wiedzy i inspiracji, ale miała również ogromny wpływ na kierunek rozwoju muzyki. Otrzymał doktorat honoris causa i tytuł profesora honorowego kilkudziesięciu uniwersytetów na całym świecie, został również uhonorowany licznymi odznaczeniami w Polsce – przypomina burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.


Wcześniej wniosek w sprawie nadania rondu imienia prof. Krzysztofa Pendereckiego został pozytywnie zaopiniowany na zebraniu mieszkańców miasta Zakliczyn, a także na połączonych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Zakliczynie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako zarządca skrzyżowania dróg nr 975 i nr 980, nie wniósł uwag do tej propozycji.

 

Źródło informacji: UM w Zakliczynie, foto: Stanisław Kusiak

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.