Przejście do firmy KM-Net

SKO

01824 września, w przeddzień 79. rocznicy bitwy pod Jamną, jaką stoczyli żołnierze Batalionu "Barbara" 16. pułku piechoty Armii Krajowej z przeważającymi siłami niemieckimi, w następstwie której w odwecie Niemcy spacyfikowali Jamną, odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna.


Mimo niesprzyjającej aury, w uroczystości wzięła udział liczna grupa przedstawicieli rządu; I wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz płk Wojciech Łęski reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Mateuszem Janiczkiem i Przemysławem SAkruchem, parlamentu; senator RP prof. Kazimierz Wiatr i poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk oraz przedstawiciel poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, samorządów; wojewódzkiego (radna Anna Mikosz), powiatowego ze starostą tarnowskim Romanem Łucarzem oraz dyrektor PCPR Anną Górską i przewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego Pawłem Smoleniem, któremu towarzyszyli radni powiatowi z Ziemi Zakliczyńskiej; Irena Kusion i Józef Gwiżdż, samorządu Gminy Zakliczyn z burmistrzem Dawidem Chrobakiem i przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie Anną Moj oraz liczną reprezentacją radnych (Renata Dyngosz, Stanisław Nadolnik, Marek Soból, Janusz Flakowicz i Jan Jewulski, radna Rady Miejskiej w Tarnowie Angelika Świtalska, prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henryk Łabędź, delegacje szkół z Gminy Zakliczyn (ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie oraz szkół podstawowych z Zakliczyna, Paleśnicy, Stróż, Filipowic, Faściszowej i Gwoźdźca) i regionu tarnowskiego ( z gmin; Gromnik, Ciężkowice Wojnicz, Skrzyszów, Lisia Góra) oraz organizacji pozarządowych z Małopolski i Podkarpacia, w tym Światowego Związku Żołnierzy AK, organizacji harcerskich oraz stowarzyszeń osób represjonowanych w okresie PRL, a także partii politycznych. Obecni byli potomkowie żołnierzy batalionu „Barbara”, m.in. córka dowódcy bitwy pod Jamną kapitana Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa” – pani Beata Borowska – Palenik oraz Syn pułkownika Jerzego Pertkiewicza ps. „Dżazga”, który w bitwie pod Jamną dowodził sekcją dywersyjną samodzielnego plutonu „Regina II" – pan Zygmunt Pertkiewicz. Przybyli także Honorowi Obywatele Gminy Zakliczyn; dr Michał Wojtkiewicz, Kazimierz Korman oraz o. Andrzej Chlewicki OP, obecny był przeor klasztoru Dominikanów w Jamnej o. Łukasz Detmer OP, płk rezerwy WP Jerzy Jankowski, reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego Parków Krajobrazowych Małopolski, sołtysi, grupa SKKT – PTTK „Compass” oraz mieszkańcy Gminy i regionu.

 

020Na uroczystości z Bydgoszczy do Jamnej przyjechali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce (SDW), by wręczyć wybitnym przedstawicielom regionu tarnowskiego Krzyże Zasługi SDW – Złoty Krzyż Zasługi SDW otrzymał pośmiertnie śp. Stanisław Chrobak, a wyróżnienie odebrał syn Dawid Chrobak, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Uroczystość patriotyczną pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Armii Krajowej i Pomordowanych Mieszkańców Jamnej na dziedzińcu sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei uświetnili żołnierze 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera oraz trębacz i werblista Krakowskiej Orkiestry Wojskowej, a oprawę muzyczną zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice”.


Po okolicznościowych wystąpieniach burmistrza Dawida Chrobaka, senatora RP Kazimierza Wiatra, posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka, poseł na Sejm RP Anny Pieczarki (odczytanie listu), starosty Romana Łucarza, rannej Sejmiku Anny Mikosz oraz Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn Michała Wojtkiewicza, a także po odczytaniu Apelu poległych przez prowadzącego tą cześć uroczystości Dyrektora ZCK, nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem na placu kościelnym oraz w Dolinie Męczeństwa.


Klika minut po 11 – tej w sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei rozpoczęła się Msza święta celebrowana przez o. Andrzeja Chlewickiego OP – Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn w intencji poległych i zamordowanych w Jamnej 79 lat temu. Podczas Mszy świętej wyeksponowane zostały przy ołtarzu sztandary szkolne oraz organizacji przybyłych na uroczystości - ze względu na deszczową aurę ( w porozumieniu z organizatorami), poczty sztandarowe nie zostały wystawione pod pomnikiem.


Po uroczystościach patriotyczno – religijnych, w Ośrodku Dominikanów rozpoczął się Rodzinny Piknik Odkrywców Parków Krajobrazowych, podczas którego stoiska wystawili m.in.: Urząd Miejski w Zakliczynie, Stowarzyszenie „Czerpok” z Paleśnicy, KGW Siekierczyna, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i zaproszeni wystawcy z Małopolski. Podczas pikniku można było wziąć udział w warsztatach; plastycznych o tematyce przyrodniczej, pszczelarskich i historyczne (strzelnica) i rzecz jasna posmakować regionalnych potraw
oraz grochówki Burmistrza i Starosty.

 

Tekst: Kazimierz Dudzik, foto: Michał Papuga, Kazimierz Dudzik

 

 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna
 jamna jamna jamna

 

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.