Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Plakat TSWjpgZrób „Pierwszy krok” i zarejestruj się na Resortowym Portalu Rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl. SPRAWDŹ SIŁĘ SWOJEGO CHARAKTERU! Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie.

 

 

 

 

 


Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można złożyć przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub pobrać wniosek ze strony https://wcrtarnow.wp.mil.pl, wypełnić go i dostarczyć do WCR w Tarnowie. Wniosek możesz też wypełnić w wojskowym centrum rekrutacji.

 

NIE TRAĆ CZASU!!!

 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Dąbrowskiego 11, 33-100 Tarnów
Tel. 261 138 650
wcrtarnow.wp.mil.pl

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.