teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

IskraOd ośmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki (spowiednika św. Faustyny) wychodzimy raz w roku na ulicę z koronką w ręku, by prosić Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego, w tym roku szczególnie za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na świecie.

Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach lub dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą i najpiękniejszą z modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w Godzinie Miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos, przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże.

Zapraszamy w poniedziałek 28 września o godzinie 15:00 także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. W samym Zakliczynie gromadzimy się w trzech miejscach:

przy kościele pw. św. Idziego opata,

przy rondzie,

oraz przy klasztorze Ojców Franciszkanów.

Również Siostry Bernardynki z Kończysk zapraszają do siebie na modlitwę.

Zgromadźmy się też licznie przy kapliczkach i krzyżach w naszych miejscowościach. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju. Być może dzięki Twojej modlitwie, ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia...

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.