Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Kpt. Salwa1 września pamiętamy o niemieckiej agresji 1939 roku na Polskę. Dwa tygodnie później aneksji i dzieła zniszczenia dokonała Armia Sowiecka, która dała podwaliny ustroju komunistycznego w naszym kraju po roku 1945, siejąc terror i prześladowania. Ofiarą zbrodni NKWD i ich polskich popleczników padali patrioci, jak choćby kpt Jan Dubaniowski ps. Salwa, który zginął w Rudzie Kameralnej. Z ciekawą propozycją upamiętnienia tej wybitnej postaci niepodległościowego podziemia zwrócili się do samorządu gminy wolontariusze Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żandarmeria”:

„Jako grupa odtwarzająca historię regionu związaną z oddziałami partyzanckimi I i II konspiracji zainteresowaliśmy się osobą kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy". Rok temu zapoczątkowaliśmy wspólnie z kilkoma osobami obchody ku czci osoby kapitana J. Dubaniowskiego, wydarzenie to pomimo słabego nagłośnienia w mediach przedostało się do mediów i wzbudziło spore zainteresowanie.

W programie tegorocznym jest Msza Św.w Zakliczynie, Apel Poległych na cmentarzu z Zakliczynie przy nowym nagrobku i zakończenie wydarzenia w Rudzie Kameralnej (złożenie kwiatów, podziękowania, odsłonięcie obelisku).

W tym roku chcieliśmy zaproponować szczególne zakończenie obchodów w postaci rekonstrukcji historycznej, a ściślej chodzi o rekonstrukcję potyczki patrolu KBW z oddziałem partyzanckim. Takie wydarzenie zawsze przyciąga sporą liczbę turystów i okolicznych mieszkańców, jest niepowtarzalnym widowiskiem i możliwością zupełnie nowego spojrzenia na historię.

Jednakże do stworzenia takiego widowiska potrzebujemy zaangażowania grupy spoza regionu, dodatkowych osób oraz specjalnego wyposażenia w postaci strzelającej, hukowej broni. Wiąże się to z kosztami. Po rozmowie telefonicznej z pracownikiem GOK w Zakliczynie postanowiłem napisać maila i dopytać o możliwości współfinansowania kosztów rekonstrukcji z budżetu gminnego. Wszelka pomoc będzie mile widziana, zwłaszcza że jest to wydarzenie promujące gminę.

Mam nadzieje, że GOK wyrazi chęć współdziałania, bylibyśmy zaszczyceni gdyby Pan Burmistrz również wyraził zainteresowanie projektem. Sczegółowe informacje wysłałem na adresy mailowe GOK, w każdym momencie mogę udostępnić wszelkie dane”.

Z poważaniem

Kamil Olesiński

GRH "Żandarmeria"

 Kpt Salwa  Kpt Salwa  Kpt Salwa
 Kpt Salwa  Kpt Salwa  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.