Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

IMG 8710 2Już po raz drugi w Zakliczynie, w sali Spytka Jordana w zakliczyńskim ratusza odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej "Legiony to żołnierska nuta" współorganizowany przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze "Compass" działające przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. Patronat nad przeglądem objęli Roman Łucarz Starosta Tarnowski i Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Przegląd ma zasięg powiatowy i dedykowany jest uczniom szkół podstawowych z klas IV – VIII. W tegorocznych zmaganiach wzięli udział uczniowie z 11 szkół w dwóch kategoriach: solista i zespół.

 

 

IMG 8212 2Jury konkursowe, w skład którego wchodzili: Justyna Gancarek, Jan Gładysz i Dawid Nawalaniec, obradowało długo skrupulatnie oceniając wykonania, żeby ostatecznie wyłonić zwycięzców. I tak, wśród zespołów pierwsze miejsce zajęła grupa „Singing Five” ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach. Na drugim miejscu sklasyfikowano zespół „Do-Re-Mi” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. E. Gierat z Tarnowa. Miejsce trzecie zajął zespół „Melodia” ze Szkoły Podstawowej w Zalasowej.

 

IMG 8294Natomiast w kategorii solistów na pierwszym miejscu sklasyfikowana została Kinga Malisz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie, której opiekunem i autorem aranżacji jest Bogdan Wróbel. Miejsce drugie przyznano dwójce wykonawców: Gabrieli Bajorek z Szkoły Podstawowej w Zalasowej i Grzegorzowi Padło ze Specjalnego Ośrodka Szkolno wychowawczego w Tarnowie.

 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia: Dominice Wierzgacz ze Szkoły Podstawowej w Szerzynach oraz Weronice Miłek z ZSEO w Tarnowie.

 

IMG 8492W przeglądzie naszą gminę reprezentował również zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach pod opieką Sylwii Żychowskiej.

 

Organizatorem przeglądu był Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie wraz ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo Turystycznym „Compass” działającym przy SP w Zakliczynie i Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

Wiele pracy w przygotowanie przeglądu włożyli członkowie SKKT PTTK "Compass" Zakliczyn, zarówno opiekunowie jak i młodzież szkolna, która asystowała i służyła wszelką pomocą uczestnikom wydarzenia. Wiele ciepłych słów podziękowań z ust organizatorów popłynęło do Burmistrza Dawida Chrobaka, którego z powodu obowiązków służbowych reprezentowała Agnieszka Malisz - inspektor ds oświaty w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakliczynie Józefa Gwiżdża i Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika.

 

IMG 8738 2Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceniczne podczas przeglądu, co zostało docenione przez uczestników jak i Jury, zapewniła firma GD Sound Gabriel Dumana. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Zakliczyn ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK PTTK
PTTK PTTK  

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.