Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

logotypyZakliczyńskie Centrum Kultury wzięło udział w naborze wniosków o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Skuteczna aplikacja spowodowała, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 179 000 zł na realizację zadania Multimedialne ZCK.

Realizując projekt chcemy skupić się na następujących elementach:

 


1. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do prowadzenia online i w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnej społeczności.
2. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników ZCK w celu uzyskania kompetencji w zakresie prowadzenia animacji kultury z wykorzystaniem możliwości jakie dają narzędzia cyfrowe.
3. Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4. Zakup sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno - edukacyjnej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury.
5. Zakup niezbędnego oprogramowania do komputerów użytkowanych przez pracowników Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

 

logotypyProjekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.