Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Proboszczowie zakliczyńskich parafii na sesjiBurmistrz Dawid Chrobak oraz zakliczyńscy radni chcą, aby Zakliczyn był Miastem Świętego Jana Pawła II. Rada Miejska w Zakliczynie podjęła w tej sprawie jednogłośną uchwałę i prośbę o poparcie inicjatywy przekazała na ręce Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Aby Święty Jan Paweł II był patronem Zakliczyna zgodę musi wyrazić Watykan.
Według burmistrza Dawida Chrobaka jest wiele powodów, by Zakliczyn dołączył do zaszczytnego grona miast, których patronem jest Święty Jan Paweł II. – Dla mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn pontyfikat polskiego Papieża miał wyjątkowe znaczenie – twierdzi burmistrz Chrobak. – Jesteśmy wdzięczni, że już w 1992 roku Jan Paweł II użyczył swojego imienia Samarytańskiemu Towarzystwu w Zakliczynie, które prowadzi Dom Pogodnej Jesieni. Jesteśmy dumni, że przyjął Honorowe Obywatelstwo Gminy Zakliczyn, nadane uchwałą Rady Gminy w 1997 roku, które w roku Wielkiego Jubileuszu Ojcu Świętemu osobiście wręczył w Watykanie ówczesny wójt Kazimierz Korman. W dowód uznania w 2006 roku wzniesiono przy Kościele św. Idziego Opata w Zakliczynie pomnik Jana Pawła II.

Z inicjatywy dominikanina ojca Jana Góry oraz przy wsparciu ówczesnego wójta gminy Zakliczyn Stanisława Chrobaka i Rady Gminy w Zakliczynie powstał w 1992 roku na terenie Jamnej Dom św. Jacka, będący Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów. Jan Paweł II błogosławił i wspierał tę inicjatywę. W Domu św. Jacka zgromadzone są liczne pamiątki i dary osobiście przekazane przez polskiego Papieża ojcu Janowi Górze oraz relikwie – przekazane po śmierci Ojca Świętego – przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Relikwie umieszczone są w odlewie dłoni Papieża i znajdują się w Kościele w Jamnej. Życzliwość Jana Pawła II do Ziemi zakliczyńskiej przejawiała się również w tym, że osobiście koronował wizerunek Matki Bożej Jamneńskiej 3 czerwca 1998 roku w Rzymie.

Jan Paweł II nigdy wprawdzie nie postawił stopy na Ziemi Zakliczyńskiej, ale pobłogosławił ją podczas podróży ze Starego Sącza do Krakowa 16 czerwca 1999 roku, dokonując przelotu nad Jamną. Ten fakt został opisany w jednym z listów Ojca Świętego do ojca Jana Góry: „Przelatując oglądaliśmy Jamną. Pięknie tam jest. Pobłogosławiłem to Twoje ukochane miejsce”.

W uzasadnieniu prośby o poparcie inicjatywy ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem miasta Zakliczyna, radni w imieniu mieszkańców gminy stwierdzają, że był On dla Polaków Przewodnikiem i Nauczycielem.
„Pamięć o Janie Pawle II to nie tylko wyraz patriotyzmu, ale także i przede wszystkim idea oparcia się na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii. Miasto Zakliczyn, przyjmując za Patrona Świętego Jana Pawła II niewątpliwie wpisze się w historię i stworzy dla swoich mieszkańców duchowy punkt odniesienia (…) Chcemy podjąć wysiłek naśladowania Jego dziedzictwa, by służyło budowaniu i umacnianiu cywilizacji życia i miłości. Chcemy w Jego stylu realizować swoje człowieczeństwo, dając świadectwo bezinteresowności, uczciwości, otwartości na innych, wrażliwości na prawdę oraz mężnego znoszenia trudów. Oddając Zakliczyn pod patronat Świętego Jana Pawła II mamy nadzieję, że przyczyni się to do budowania silnego miasta, odpowiedzialnego za życie mieszkańców, a także do budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia”.

Prośba przekazana została na ręce Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Zanim trafi do Stolicy Apostolskiej, zaopiniuje ją jeszcze Episkopat Polski. Ostateczna decyzja o tym, czy Zakliczyn zostanie Miastem Świętego Jana Pawła II zapadnie w Watykanie.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.