tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

005Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ogłosili na konferencji prasowej pakiet osłonowy dla firm na czas epidemii koronawirusa, która odbyła się po posiedzeniu Rady Gabinetowej zwołanej przez Prezydenta RP w środę 18 marca 2020 roku.

 

Pakiet osłonowy ma ograniczyć skutki ekonomiczne i gospodarcze epidemii koronawirusa w Polsce. To wsparcie dla przedsiębiorców, małych i średnich firm, ich pracowników oraz całej gospodarki.

 

- Został wypracowany pakiet, tarcza antykryzysowa, która ma chronić polską gospodarkę przed skutkami epidemii. Pomoc jest potrzebna dla tych najmniejszych, średnich, ale i dla tych wielkich - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ten pakiet już powstał. W najbliższym czasie będzie przekładany na projekty ustaw i wprowadzany. Zakłada on m. in. ulgi i odkładanie płatności.

 

Na Pakiet antykryzysowy rząd wyda ok. 212 mld zł. Składa się na niego pięć głównych części.

 

 

Filar pierwszy -  obrona pracowników przed utratą miejsc pracy

 

Działania osłonowe dla rynku pracy, po to, żeby w solidarny sposób pracownik, pracodawca, przedsiębiorca i państwo partycypowali w ochronie miejsc pracy. Dla firm, które spełnią kryteria państwo będzie pokrywać 40 % do wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej, drugie 40 % co najmniej pokrywa pracodawca - mówił premier. - Pracownik, pracodawca i państwo muszą solidarnie brać udział w obronie miejsc pracy – powiedział Morawiecki. Co to oznacza w praktyce ? 20% to będzie koszt pracownika. To rozwiązanie dotyczyć ma pracowników, którzy nie mogą świadczyć pracy ze względu na kryzys. Szczegóły zapewne zostaną zawarte w specjalnych ustawach bądź rozporządzeniach.

 

Premier zapowiedział kontynuację wypłaty zasiłku opiekuńczego na kolejne dwa tygodnie, jeżeli będzie decyzja o kontynuacji zamknięcia szkół i żłobków.

 

Drugi filar – wsparcie dla przedsiębiorców


- Gospodarka zostanie bardzo mocno uderzona. Może być to cios jeszcze mocniejszy niż paręnaście lat temu - powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Mikropożyczki dla przedsiębiorców dla MŚP, leasing operacyjny, szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym - instytucje rozwojowe jak BGK i ARP będą oferować wsparcie dla zamortyzowania spadku wzrostu gospodarczego w Polsce.

 

Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

 

Trzeci filar - wsparcie dla służby zdrowia

 

Do służby zdrowia ma trafić 7,5 mld zł m.in. na finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2, rozwój infolinii pacjenta, dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia, dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

 

Czwarty filar - bezpieczeństwo depozytów i bezpieczeństwo systemu finansowego

 

- Proponujemy we współpracy z NBP, z KNF, z MF pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jako ochrona naszych depozytów bankowych, żeby Polacy czuli się bezpiecznie i by pieniądze były w bankomatach; one są i będą – uspokajał Mateusz Morawiecki.

 

Działania rządu wspiera Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej już 17 marca 2020 roku pierwszy raz od 5 lat obniżyła stropy procentowe. - Niższe stopy zmniejszają obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomagają budżety firm i gospodarstw domowych, a także obniżają koszty obsługi długu publicznego - mówił uzasadniając te posunięcia prezes NBP prof. Adam Glapiński.

 

Piąty filar - inwestycje publiczne

 

W sytuacji kryzysu, recesji, znaczącego spowolnienia tempa wzrostu w UE i Polsce, inwestycje prywatne są prowadzone w dużo mniejszym zakresie. Chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stornie pastwa i budujemy fundusz o wysokości co najmniej 30 mld zł. Będzie na celu miał wzmocnienie wydatków na drogi, na transformację energetyczną, na przebudowę różnych elementów infrastruktury całego państwa. Są to środki niezależne do funduszy europejskich - mówił premier Morawiecki.

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych