Baner festiwalu

 

jan100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości okazała się znakomitym pretekstem, by zmobilizować miejscową społeczność do poszukiwań w domowych archiwach pamiątek po rodakach - żołnierzach zmobilizowanych w I wojnie światowej. Akcja zainicjowana przez panią Kazimierę Skwarło z mężem Marianem nadal jest prowadzona i propagowana. Do tej pory udało się zgromadzić fotografie i wiadomości o losach i powinowactwach kilkunastu lokalnych bohaterów wojen, głównie tej światowej, ale i z bolszewikami roku 1920 (pamiętny Cud nad Wisłą!), wówczas pogoniwszy wojska sowieckie, żołnierze marszałka Piłsudskiego zajęli Kijów.

Opowiadał mi tych wojennych zdarzeniach mój dziadek, śp. Ignacy Cichy, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, który wychował się właśnie w Faliszewicach (po żeniaczce z babcią Marysią przeprowadził się do Siemiechowa), ułan hrabskiego 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, dumnie wówczas kroczący ze współtowarzyszami broni ulicami zdobytego Kijowa. W roku 1918 pułk ten nosił nazwę 1. Pułku Ułanów Ziemi Krakowskiej. Specjalne zasługi w jego rozwoju odniósł hr. Zdzisław Tarnowski, który to własnym kosztem wystawił w roku 1920 pluton konnych ochotników.

Akcja zachowania w pamięci bohaterów wywodzących się z Faliszewic i okolic spotkała się ze sporym odzewem. Pomysł Mariana Skwarło, prezesa OSP Faliszewice, by uczcić w ten sposób 100. rocznicę odzyskania suwerenności i niezawisłości, podchwyciły świetlica wiejska i miejscowe organizacje pozarządowe: strażacy, Koło Gospodyń Wiejskich oraz szkoły i parafia. Tym sposobem przygotowano spotkanie wielopokoleniowe z udziałem mieszkańców wsi i zaproszonych gości. A ci nie zawiedli, w faliszewickiej świetlicy pojawili się radni powiatowi – Kazimierz Korman i Adam Czaplak, ks. proboszcz Marek Kądziołka, radna Urszula Łośko, sołtys Faliszewic Bernadeta Nieć, sołtys Charzewic Józefa Dudek, dyrektor szkoły muzycznej Kazimierz Wojnicki, prezes OSP Charzewice Jan Jewulski i w trakcie - burmistrz Dawid Chrobak, uczestniczący nieco wcześniej w uroczystości odpustowej w Klasztorze Bernardynek w Kończyskach.

Na początek, po wprowadzenie pocztu sztandarowego i powitaniu uczestników sesji przez prezesa OSP Faliszewice Mariana Skwarło, zaprezentowano program artystyczny młodzieży szkolnej i scholi domosławickiej parafii; teksty traktujące o wydarzeniach I wojny światowej, przeplatane pieśniami, z akompaniamentem instrumentów muzycznych.

Najważniejszym punktem programu spotkania była diaporama ze slajdami i opowieść pani Kazimiery o efektach wspomnianej akcji poszukiwania archiwaliów. To cenne informacje o udziale obywateli Faliszewic i ich losach. Oto garść faktów. Tomasz Cichy (1892-1962) i Franciszek Cichy (1899-1994) walczyli na froncie włoskim, później w Armii generała Hallera. Podobnie Wojciech Dudek. Jan Sproski (1865-1940) bił się w walkach na terenie dzisiejszej Rumunii, Józef Jewuła (1892-1971) na froncie włoskim. Dziadek pani Kazimiery – Franciszek Dudek (1887-1957) walczył na froncie włoskim; przebywał w niewoli. Stanisław Pawlik (1896-1955) walczył na froncie rosyjskim; przebywał w niewoli rosyjskiej; tamże nauczył się dobrze rosyjskiego. Paweł Łośko (1889-1975) pełnił funkcję ordynansa wysokiej rangi oficera austriackiego; podczas służby nauczył się dobrze j. niemieckiego; w czasie II wojny światowej często pełnił rolę tłumacza. Antoni Świerczek (1892-1956) walczył na froncie rosyjskim; przebywał w kilkuletniej niewoli rosyjskiej. Wincenty Nadolnik (1870-1963) walczył na terenie dzisiejszej Rumunii. Jan Orłowicz - dziadek Mariana Skwarło ze strony matki – rozbrajał Austriaków w Krakowie.

Nie trzeba, jak się okazuje, żadnych grantów, zewnętrznego wsparcia finansowego i specjalnego mecenatu, by zorganizować pożyteczną wieczornicę na dobrym poziomie, pełną nastroju, wzruszeń, nostalgii, ale bez zbytecznego patosu. Wszak po przerwie na degustację wybitnych wypieków miejscowych gospodyń, przyszedł czas na wspólny śpiew patriotycznych i wojskowych pieśni. Pomocne okazały się śpiewniki i teksty specjalnie wydrukowane dla wszystkich uczestników tej jakże udanej i pożytecznej sesji. O czym w pochlebnych słowach wypowiadali się m. in. wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak, który podkreślił znaczącą rolę w odzyskaniu i utrwaleniu niepodległości trzykrotnego premiera Wincentego Witosa, i burmistrz Dawid Chrobak, mówiący o zawiłościach polskiej historii w procesie uzyskania pełnej wolności, wszak jedynie 20-lecie międzywojenne, a następnie dopiero okres po roku 1989 znaczy się pełną niezawisłością naszego kraju. W to niepodległościowe dzieło wpisują się szlachetne życiorysy faliszewickich żołnierzy, którzy nie skrywali się przed odpowiedzialnością, zostawili swoje domy i poszli walczyć o wolną Polskę.

 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach
 Wieczornica na 100-lecie w Faliszewicach   

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.