swieta2020bm

SalwaWeekend 16-17 września br. w Rudzie Kameralnej i Zakliczynie upłynął w duchu patriotycznym. Obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego. Kulminacyjnym punktem programu rocznicy były niedzielne uroczystości pod pomnikiem przy rudzkiej świetlicy, w trakcie których decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy kpt. Dubaniowski odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To wysokie odznaczenie państwowe z rąk wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona odebrała córka kapitana - pani Maria Dubaniowska-Guzdek.

Uroczystość zaszczycił ostatni żyjący żołnierz kapitana „Salwy” (wielu jego kolegów z oddziału zostało pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa, czego dowodzi najnowsza książka Grzegorza Gawła, zaprezentowana podczas sobotniej konferencji w ratuszu). Niezwykle wzruszonemu kpt. Józefowi Oleksiewiczowi towarzyszyli w podróży „Noworudzcy Patrioci”, którzy spektakularnie uczcili pamięć bohaterów NSZ „Żandarmeria” i jego dowódcy.

Pochwalili się na Facebooku: - Niedziela, druga w nocy, meldujemy się pod domem kpt. Józefa Oleksiewicza – jedynego żyjącego żołnierza oddziału „Żandarmeria”. Razem z kpt. Józefem Oleksiewiczem i jego najstarszą córką wybieramy się w 400-kilometrową podróż do Zakliczyna na obchody 70. rocznicy śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. Wszyscy wiemy, jak ważna to uroczystość dla pana Józefa. Jedziemy w rejony, w których walczył o niepodległość Polski do 1947 roku, a kpt „Salwa” to jego ostatni dowódca. Uroczystości zaczynają się w Zakliczynie o 8:45 poprzez złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego. Następnie odbywa się Msza Święta w kościele pw. św. Idziego w intencji dowódcy i żołnierzy oddziału NSZ „Żandarmeria”. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy przejeżdżamy do Rudy Kameralnej pod pomnik partyzancki, gdzie zapalamy 70 białych i czerwonych zniczy. To tutaj następuje przekazanie przez Wicewojewodę Małopolskiego na ręce córki Marii i syna Jana Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, przyznanego pośmiertnie Janowi Dubaniowskiemu „Salwie” przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. I można by było zakończyć naszą relację, gdyby nie jeden fakt, o którym wszyscy mówili w drodze powrotnej do domu. Przez ostatnie trzy lata uczestniczyliśmy w bardzo wielu uroczystościach na terenie całego kraju. Nigdzie jednak nie przyjęto nas tak ciepło i serdecznie, jak na niedzielnych uroczystościach w Zakliczynie i Rudzie Kameralnej.

Niedzielną Eucharystię w intencji poległych w Rudzie Kameralnej partyzantów koncelebrowali ks. prałat Józef Piszczek, ks. Paweł Mikulski i ks. Robert Pyzik - b. wikariusz parafii pw. św. Idziego, obecnie na misjach w Kazachstanie. Przejmująco opowiadał o skomplikowanych realiach życia w tym dalekim kraju, gdzie przebywa wielka rzesza polskich zesłańców i ich rodziny.

Dzień wcześniej, w ramach programu patriotycznego święta, w lasach rudzkich przeprowadzono Edukacyjny Rajd Górski im. Jana Dubaniowskiego "Salwy", który zorganizowali Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Małopolski i Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Żandarmeria" przy pomocy PGRH ZP "Błyskawica", SRH 1PSP AK z Nowego Sącza i kół ŚZŻAK z Nowego Targu i Olkusza. 1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Stróżach, drugie - ZSPiP w Filipowicach, trzecie - ZS-P w Paleśnicy, czwarte - SP w Zakliczynie i ZSPiP w Gwoźdźcu.

Po południu publiczności zaprezentowano efektowną rekonstrukcję potyczki UB i NKWD z „leśnymi” przy zaimprowizowanym posterunku MO w Zakliczynie. Następnie w ratuszu historyk Grzegorz Gaweł promował swoje wydawnictwa, w tym najnowszą pozycję historyczną o kapitanie „Salwie i jego oddziale. W spotkaniu wzięli udział Maria Dubaniowska-Guzdek, Ziemowit Kalinowski - współautor książki, Marek Wojas (z rodziny Emila Przeciszowskiego, ps. ,,Wyścig"), burmistrz Dawid Chrobak i - co cieszy - spora grupa młodzieży.

Szczegóły 2-dniowych wydarzeń upamiętniających postać kpt. „Salwy” w październikowym wydaniu Głosiciela.

 

Za pośrednictwem portalu Świetlica ZCK i społeczność Rudy Kameralnej pragną podziękować za przybycie przedstawicielom władz wojewódzkich z panem wojewodą Józefem Gawronem oraz powiatowych i gminnych z panem burmistrzem Dawidem Chrobakiem. Dziękujemy panu dr. hab. Filipowi Musiałowi - dyrektorowi krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, oraz rodzinom Żołnierzy Niezłomnych, pocztom sztandarowym, delegacjom wielu organizacji oraz szkół.

Przygotowanie tej rangi uroczystości wymagało mnóstwa pracy sporej liczby osób. Szczególne jednak podziękowania kierujemy do wszystkich tych, dzięki którym część uroczystości odbywająca się w Rudzie Kameralnej - zdaniem obserwatorów - tak dobrze wypadła.

Dziękujemy młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Filipowicach, która w piątek, po lekcjach, poświęciła swój wolny czas i ochoczo uporządkowała teren wokół krzyża w miejscu śmierci „Salwy” oraz wokół pomnika partyzantów. Uporządkowała również teren wokół świetlicy wiejskiej. Wykoszona została trawa, zebrano liście. Pomagała także w trakcie trwania imprezy i po niej. Ogromną pracę w przygotowanie świetlicy i jej otoczenia włożyła świetlicowa Iwona Padoł. Na każdym kroku wspomagał ją mąż, Mariusz, który ponadto przygotował kiełbaski dla dzieci na zakończenie rajdu.

Dziękujemy panu Kamilowi Olesińskiemu z GRH „Żandarmeria” wraz z zaprzyjaźnionymi grupami za przygotowanie rekonstrukcji, poprowadzenie Apelu Poległych i obsługę 1. Edukacyjnego Rajdu Górskiego „Salwa”. Dziękujemy państwu Krzysztofowi i Jadwidze Perkmanom ze Związku Żołnierzy NSZ za organizację rajdu. Startowała w nim reprezentacja uczniów szkoły w Filipowicach, zajmując wysokie, drugie miejsce. Skład drużyny: Patrycja Molenda, Natalia Sarwa, Wiktoria Skrobisz, Filip Turczak, Mateusz Padoł, Kamil Nowak oraz opiekunka grupy pani Lucyna Migda. Skład grupy wzmocniła Justyna Perkman.

Dziękujemy wspaniałym kolegom z grupy „Noworudzcy Patrioci” za podniosłą oprawę i udekorowanie Pomnika Partyzantów. Mimo ponad 400-kilometrowej odległości licznie przybyli na tę uroczystość. Są przykładem, jak należy się zorganizować!

Dziękujemy tym, którzy wsparli przedsięwzięcie swoim czasem, pracą i finansowo, tj. Firmie „Łagbud” Wojciecha Łazarskiego, Piekarni „Lucynka” z Filipowic, wolontariuszkom szkoły w Zakliczynie z opiekunką panią Krystyną Sienkiewicz-Witek, Iwonie i Mariuszowi Padołom, Rozalii i Andrzejowi Różowskim, Annie i Maciejowi Turczakom, Marioli Pichnar, Elżbiecie Gnatkiewicz, Barbarze Molendzie.

 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego
 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego 70. rocznica śmierci kpt. "Salwy" Dubaniowskiego

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.