Przejście do firmy KM-Net

SKO

OSP Stróscy fajermani spotkali się w sporym gronie w swojej remizie, by podsumować ubiegły rok, przyjąć plan pracy na rok bieżący i wybrać nowe naczalstwo jednostki.

Ten ostatni punkt zebrania okazał się czystą formalnością, bowiem po uzyskaniu absolutorium obecny Zarząd, w niezmienionej obsadzie, zyskał mandat na kolejną 5-letnią kadencję. A więc, funkcję prezesa nadal pełnić będzie dh Janusz Jaszczur, zaś pozostali członkowie Zarządu, wybrani w jawnym głosowaniu, to: zastępca prezesa – Antoni Jaszczur, naczelnik – Antoni Teper, zastępca naczelnika – Piotr Piechnik, skarbnik – Antoni Kaczmarczyk, sekretarz – Jarosław Nowak, członkowie – Dariusz Byrgiel i Marcin Stec, protokolant – Damian Falkowski.

OSP Stróże odnotowała w zeszłym roku 45 wyjazdów do różnych zdarzeń, niewiele mniej niż np. jednostka w Gwoźdźcu zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Stróscy strażacy mają za sobą pracowitą kadencję, wiele zmian na lepsze wewnątrz i wokół remizy, otoczenie jest schludne, wiele prac wykonano własnym sumptem, np. naprawy auta oraz pompy szlamowej i motopompy, jednakże druhowie myślą intensywnie o rozbudowie obiektu, wszak zaistniała niedawno w środowisku aktywna organizacja pozarządowa, tj. Stowarzyszenie Koło Gospodyń "Pod bocianim gniazdem", ale i ochotnicy chcieliby większej przestrzeni w garażu z odpowiednim zapleczem sanitarnym. O nowym pojeździe nawet nie marzą, wszak Mercedes, przekazany swego czasu przez niemieckich partnerów, ma się całkiem dobrze (dzięki trosce kierowców). To najstarszy wóz w gminie, ale całkiem sprawny.

OSP Stróże przeprowadziła na własny koszt ekspertyzę budynku wz. z zamierzoną rozbudową remizy. Burmistrz Dawid Chrobak zaproponował alternatywnie remont głównej sali i klatki schodowej, bowiem terminy naglą, i dlatego na przygotowanie wniosku do programu "Małopolskie remizy" prawdopodobnie zabraknie czasu (trzeba by do 4 marca br. uzyskać niezbędne pozwolenia). Salomonowym wyrokiem zdecydowano, by spotkać się w wąskim gronie decydenckim, by wypracować stanowisko i zakres działań remontowych przy stróskiej remizie. W spotkaniu, zwołanym przez burmistrza, wezmą udział: prezes, naczelnik, radny Maciej Krakowski i przewodnicząca stowarzyszenia stróskich gospodyń - Ewa Krakowska.

W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, prowadzonym przez dh. Antoniego Kaczmarczyka, uczestniczyli ponadto: radny RPT Kazimierz Korman, który mówił o wsparciu jednostek przez tarnowski powiat, druhowie: Marian Skwarło, Stanisław Nadolnik i Sławomir Ramian z Zarządu Gminnego OSP oraz pani dyrektor miejscowej szkoły - Elżbieta Malawska-Pajor.

Na koniec relacji ciekawostka: w trakcie zebrania zabrakło prądu w całej wsi, dlatego obrady toczyły się przy sztucznym świetle z reflektorów używanych w akcjach bojowych, zasilanych z agregatu prądotwórczego.

 Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże
 Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże
 Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże
 Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże  Walne Zebranie OSP Stróże

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.