Przejście do firmy KM-Net

SKO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Polski stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zakliczyńskim Centrum Kultury w Zakliczynie, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn:

  1. Zakliczyńskie Centrum Kultury gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.), w celu realizacji zdań statutowych, co stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie zawartych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą nimi także być osoby odwiedzające stronę internetową Zakliczyńskiego Centrum Kultury i przeglądające udostępnione na niej zdjęcia/artykuły.
  5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane jako zadanie realizowane w interesie publicznym, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  8. Zakliczyńskie Centrum Kultury nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zakliczyńskiego Centrum Kultury z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż dane nie są przetwarzane w zgodzie z wymogami rozporządzenia.
  10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.