Przejście do firmy KM-Net

SKO

siostra„A teraz, czego mam oczekiwać, o Panie?

W Tobie jest moja nadzieja!”

Ps 39,8

8 września br., w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 w klasztornym kościele Sióstr Bernardynek w Kończyskach, siostra Klara Weronika Sarlińska złożyła na ręce Matki Przełożonej wieczystą profesję zakonną.

Eucharystii przewodniczył Ojciec Tytus Fułat – Asystent Federacji Sióstr Bernardynek w Polsce - w koncelebrze z Ojcem Herbertem OFM z Kalwarii Zebrzydowskiej, Ks. Łukaszem z diecezji katowickiej, Ojcem Miroslavem ze Słowacji – redemptorystą obrządku grekokatolickiego, Ojcem Tomaszem OFM z Biecza oraz Ojcem Bonawenturą – kapelanem Sióstr Bernardynek.

Dzień 8 września, poświęcony Matce Bożej, już na zawsze został zapisany w klasztornych kronikach, przede wszystkim jednak w sercach Sióstr Bernardynek, Siostry Klary, Jej bliskich i przyjaciół.

Dzień ten przywołuje wspomnienie radości i dziękczynienia Bogu za dar powołania: Weź moje życie… weź moje życie w Swe dłonie i proszę, powiedz Ojcu Niebieskiemu, że jeszcze jedno małe serce pragnie żyć, jak Jego Syn…

Te słowa płynęły z serca postulantki Weroniki podczas obłóczyn 8 września 2013 roku, kiedy to po roku pobytu w klasztorze, otrzymała zakonny strój, biały welon i nowe imię - s. Klara, rozpoczynając w swej formacji zakonnej okres nowicjatu.

8 września 2014 roku Siostra Klara złożyła swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa i przyjęła czarny welon na znak przynależności do Chrystusa. Wybrzmiały wówczas słowa: To, co najlepsze, jest wciąż przed nami! /1 Jana, 3:1, 3-bt/.

I tak, każdego kolejnego roku, data ta zapisywała się odnowieniem ślubów zakonnych s. Klary, aż do dnia 8 września 2018 roku, kiedy to złożyła swoją wieczystą profesję.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, w kaplicy Sióstr Bernardynek, s. Klara otrzymała od swoich Rodziców błogosławieństwo na dalsze życie, by było ono ofiarą miłą Bogu.

Na początku Mszy Świętej O. Kapelan powitał uczestników uroczystości i zapraszając do wspólnej modlitwy, wspomniał miniony czas formacji zakonnej s. Klary, Jej dojrzewania i umacniania w powołaniu przez 6 lat życia we Wspólnocie Sióstr Bernardynek w Kończyskach, ożywiając przy tej okazji w pamięci ten sam czas swojego przybycia do Zakliczyna i rozpoczęcia posługi kapelańskiej u Sióstr.

Ojciec Asystent, w wygłoszonej homilii, zaakcentował głęboki sens i wartość powołania do życia konsekrowanego, jako wyjątkowego daru dla wybranych przez Boga. W ciepłych i serdecznych słowach przywołał ważne momenty formacji zakonnej s. Klary, utrwalania i kształtowania Jej drogi, wiernego trwania w przyjaźni z Jezusem, która zaowocowała odpowiedzią na łaskę powołania i podjęciem życia kontemplacyjnego w klasztorze w Zakliczynie.

Kaznodzieja odniósł się również do symboliki dnia poświęconego Matce Bożej, podkreślając, że śluby wieczyste s. Klary są pokornym oddaniem się Bogu na zawsze, na wzór Maryi. Są też szczerym powierzeniem Mu całej swojej przyszłości i pragnieniem wiernego życia w ukryciu klauzury, w duchu rad ewangelicznych i konstytucji zakonnych. Złożył także życzenia Siostrze Klarze, aby Pan Bóg za przyczyną Matki Najświętszej umacniał Ją na drodze powołania.

Po Liturgii Słowa odbył się obrzęd profesji wieczystej, bardzo głęboki i bogaty w swej symbolice.

Wyjątkowości i podniosłego charakteru nadały takie momenty, jak śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas którego s. Klara modliła się leżąc krzyżem, ślubowanie profesji wieczystej na ręce Matki Przełożonej, poprzez złożenie dłoni w dłonie Matki, obrzęd nałożenia obrączki, korony cierniowej i przyjęcia świecy.

W dniu złożenia pierwszej profesji, welon ozdobiony był wiankiem z białych róż, symbolizującym niewinność i czystość. W dniu profesji wieczystej na głowę Siostry Klary nałożona została korona cierniowa, a celebrans wypowiedział przejmujące słowa: „Przyjmij droga Siostro koronę (…), abyś uczestnicząc na ziemi w Jego Męce otrzymała w niebie koronę wiecznej chwały”.

Ważną chwilą uroczystości był moment modlitwy konsekracyjnej, podczas której s. Klara została ofiarowana Bogu na Jego wyłączność.

Obsługę liturgiczną uroczystości sprawowali lektorzy i ceremoniarze z parafii Matki Boskiej Anielskiej OO. Franciszkanów w Zakliczynie – wychowankowie O. Tomasza OFM.

Przepiękną oprawę muzyczną, uświetniającą uroczystość, zapewnił chór i kwartet smyczkowy z Krakowa pod przewodnictwem Pani Łucji, zaprzyjaźnionej z s. Klarą i klasztorem.

Dzięki Panu Tomaszowi – fotografowi, który od kilku już lat towarzyszy we wszystkich ważnych wydarzeniach z klasztornego życia Sióstr Bernardynek, będzie możliwość powracania do utrwalonych na zdjęciach, najważniejszych chwil tamtejszego dnia i doświadczania ich na nowo.

Ceremonia profesji wieczystej Siostry Klary była niezwykłym i niecodziennym przeżyciem, które na długo pozostanie w pamięci i w sercach wszystkich obecnych. Łzy wzruszenia pojawiły się w niejednym oku, a podniosłym obrzędom, towarzyszyły osobiste emocje i uczucia.

Po zakończonej Mszy Św. Siostra Klara w kilku wzruszających słowach, złożyła płynące z serca podziękowania dla swoich Rodziców, rodzeństwa i rodziny za dobro, jakiego od nich doświadczyła, za to, że w domu rodzinnym zawsze na pierwszym miejscu był Bóg.

Słowa szczególnej wdzięczności skierowała do Matki Przełożonej Weroniki, dziękując, że 6 lat temu otworzyła dla Niej nie tylko drzwi klasztoru, ale też serce, ofiarując wsparcie, przyjaźń, a jednocześnie dając przykład miłości Boga, ludzi oraz prostoty życia.

Przywołała z imienia każdą Siostrę, dziękując za przyjęcie Jej do rodziny Bernardynek, za wszystko, czego przez minione 6 lat wspólnego życia za klauzurą doświadczyła, za naukę praktykowania ślubów; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w poszukiwaniu Pana i Jego świętej woli.

Serdeczną wdzięcznością objęła także Ojca Asystenta oraz Ojca Kapelana Bonawenturę za ich opiekę, pomoc, ważną rolę oraz ślady, jakie pozostawili w sercu na dotychczasowym odcinku zakonnego życia.

Podziękowała również za obecność i wspólną modlitwę zaprzyjaźnionym księżom oraz siostrze Agnieszce z Ignacjańskiej Szkoły Formatorów w Krakowie, przyjaciołom z grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę, siostrze Agnieszce - Misjonarce Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która dwa tygodnie wcześniej złożyła swoje śluby wieczyste.

Wszystkich obecnych na uroczystości, którzy na różnych etapach życia i zakonnej formacji pojawili się na Jej drodze, zapewniła o wdzięcznej pamięci w modlitwie.

W tym pięknym dniu, składającej śluby Siostrze Klarze towarzyszyła licznie zgromadzona rodzina, księża, siostry zakonne oraz przyjaciele i znajomi, którzy po zakończonej uroczystości składali Jej życzenia…

Niech modlitwa płynąca z ukrycia klauzury

będzie wołaniem ludzkiego serca do Serca Bożego…

Niech miłość przyzywa miłość…

Niech złożone śluby wieczyste sprawią,

że wszystko, co czyni, będzie czyniła z przekonaniem,

że nie ma już granic oddania

i nie może powstrzymać Jej żadne wahanie.

 Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary
 Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary
 Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary  Profesja Wieczysta s. Klary
 Profesja Wieczysta s. Klary   

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.