Przejście do firmy KM-Net

SKO

oplatekGminny Opłatek Strażacki rotacyjnie odbywa się, bodajże od ośmiu lat, zazwyczaj w gminnych remizach. To piękny sposób uhonorowania weteranów pożarnictwa za ich ofiarną, wieloletnią służbę. Nestorzy do dziś służą swoim młodszym kolegom radą i doświadczeniem, z satysfakcją dostrzegają wszelkie pozytywne zmiany, jakie sukcesywnie zachodzą w ich jednostkach. Młodzi natomiast z szacunkiem odnoszą się do ich dorobku.

Te opłatkowe spotkania mają rokrocznie niezwykle uroczysty charakter. W tym roku organizacji wieczerzy podjął się Zarząd OSP Zakliczyn. W Zajeździe Ania pojawiły się delegacje wszystkich naszych jednostek, w których dominowali weterani, z wyjątkiem przedstawicieli OSP Stróże, którzy solidarnie zrezygnowali z udziału w Opłatku z powodu tragedii w rodzinie prezesa Janusza Jaszczura. Pogrzeb jego syna, zaledwie 37-letniego śp. Sławomira, druha OSP Stróże, który zmarł nagle poza granicami kraju, odbędzie się w najbliższą sobotę. Jego pamięć zgromadzeni uczcili minutą ciszy.

Opłatkowe spotkanie rozpoczął prezes OSP Zakliczyn dh Maciej Gofron. Uroczystość okrasiły barwne występy jasełkowe podopiecznych druhen: Małgorzaty Wolskiej i Beaty Ramian ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Dzieci bardzo się postarały, za co otrzymały rzęsiste brawa. Następnie winszowano sobie u progu nowego roku. Życzenia seniorom i gratulacje ochotnikom za fachowe przygotowanie, czujność i dbałość o bezpieczeństwo złożyli goście specjalni: dh Ksawery Stefańczyk - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, burmistrz Dawid Chrobak, prezes gminny OSP dh Tomasz Damian, dyr. ZCK Kazimierz Dudzik i komendant gminny Łukasz Łach. Po tych wystąpieniach proboszcz parafii pw. św. Idziego w Zakliczynie poświęcił opłatki, po czym ks. Paweł Mikulski zwrócił się do zgromadzonych, refleksyjnie, mądrze, jak to ma w swoim zwyczaju.

Wreszcie powinszowania z opłatkiem w ręku, a więc nastrojowe i wzruszające chwile, życzenia zdrowia, pomyślności i jak najmniejszej ilości interwencyjnych wyjazdów, składane wylewnie przy akompaniamencie kolędowym Stanisława Sobola.

Po tej fali ciepłych gestów i uprzejmości, organizatorzy oraz właściciele gościnnego Zajazdu Ania przy ul. Krakowskiej zaprosili biesiadników do świątecznego stołu. Tamże przyszedł czas nie tylko na posilenie się smaczną strawą (dla milusińskich także nie zabrakło urozmaiconego menu), ale i na rozmowy o teraźniejszości i przyszłości gminnych fajermanów.

 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki
 Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki Gminny Opłatek Strażacki

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.