Ryglice1Nasz znakomity Zespół Foklorystyczny z Gwoźdźca podtrzymuje swoje świetne notowania. Najpierw Zespół Obrzędowy „Gwoździec” pokazał się 19 września na Małopolskim Przeglądzie Strażackich Zespołów Artystycznych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, zajmując w Bochni doskonałe drugie miejsce, po czym dzień później popisywał się i rywalizował w kilku kategoRygliceriach w konkursie „O Złotą Podkowę Pogórza” w ramach IX Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach. I tak, w kategorii zespołów regionalnych nasi artyści zajęli pierwsze miejsce, zaś w kategorii zespołów pieśni i tańca uplasowali się na trzecim miejscu, tuż za Zespołem Pieśni i Tańca Porębianie z Poręby Spytkowskiej (pierwszego miejsca nie przyznano).

Ryglice3Złotą Podkowę Pogórza - nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie dla zespołów i kapel ludowych – zdobyła Kapela Ludowa "Trzcinicoki" z Trzcinicy koło Jasła. Jury konkursowe doceniło wierność w prezentowaniu kultury Pogórzan. Drugie miejsce przypadło naszym sąsiadom zza miedzy - Kapeli Ludowej "Siemiechowianie" z Siemiechowa, zaś trzecie miejsce zajęła nasza Kapela Ludowa "Gwoździec”.Ryglice2

W kategorii grup śpiewaczych dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły Grupa Śpiewacza "Zza lasu" z Zalasowej oraz Męska Grupa Śpiewacza „Porębianie” z Poręby Spytkowskiej. Dwa równorzędne drugie miejsca zdobyły zespoły z Siemiechowa i Gwoźdźca: Grupa Śpiewacza "Siemiechowianie" i Grupa Śpiewacza "Gwoździec". III miejsce dla Grupy Śpiewaczej "Senior" z Dębicy.Ryglice4

Festiwal w Ryglicach zyskuje na znaczeniu. W tym roku pokazały się tutaj 22 zespoły ludowe, a poza konkursem wystąpili "Mali Łęczanie" z Łęk Dukielskich. Imprezie towarzyszyły kiermasz rękodzieła, pokazy dorobku lokalnych artystów ludowych, występy artystyczne i biesiada taneczna. Nie zabrakło specjałów kuchni pogórzańskiej.OSP1

Któryż to z kolei laur zdobywają nasi uzdolnieni młodsi i starsi podopieczni Janusza Cierlika i kier. Agaty Nadolnik… Czapki z głów przed artystami z Gwoźdźca! Tak trzymać!

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.