tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

konkurslaurPodczas 18. Święta fasoli w Zakliczynie odbył się Konkurs Potraw Fasolowych organizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, do którego zgłoszonych zostało kilkanaście potraw. Wszystkie potrawy zostały zgłoszone przez stoiska zorganizowane na Jarmarku Produktu Lokalnego przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakliczyn, przede wszystkim odziały Stowarzyszenia „Klucz”, SPON „Bez barier”, Stowarzyszenie „Pod bocianim gniazdem”, „Wróblowianki” i Spółdzielnię Socjalną „Serce Pogórza” oraz WTZ w Dzierżaninach Stowarzyszenia Przyjaciół DPS Stróże.  Stowarzyszenie „Klucz” jest jednym z głównym partnerów organizacyjnych ZCK w realizacji Święta fasoli od 2012 roku.

mijaliliber

To dzięki Stowarzyszeniu „Klucz”, które po raz kolejny uzyskało grant z Województwa Małopolskiego w konkursie „Mecenat Małopolski”, został sfinansowany koncert gwiazd 18. Święta fasoli; Mateusza Mijala i Libera. W samym Jarmarku Produktu Lokalnego stosika wystawiły i do konkursu kulinarnego potrawy zgłosiły oddziały Stowarzyszenia „Klucz”: Grupa Regionalna Charzewice, Regionalny Klub Przyjaciół Faściszowa, Klub Seniora, Wolska Organizacja Kobiet „Nad potokiem” oraz Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”.    

Komisja konkursowa w komkonkskładzie: Małgorzata Ankier - przewodnicząca komisji, Tomasz Damian reprezentujący Urząd Miejski w Zakliczynie, Maria Chruściel – Zakliczyńskie Centrum Kultury, Barbara Gniadek – radna Rady Powiatu Tarnowskiego oraz Zdzisław Darka – kucharz firmy Folk Festiwal, jednomyślnie uznała, że najlepszą potrawą 18. Święta fasoli był „Pęczak z grochem” przygotowany przez stoisko Klubu Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” Stowarzyszenia Klucz, drugie miejsce zajęły „Kibiny po strósku” stoiska Stowarzyszenia „Pod bocianim gniazdem” ze Stróż, a miejsce trzecie „Paszteciki z farszem fasolowym” ze stoiska Regionalnego Klubu Przyjaciół Faściszowej Stowarzyszenia Klucz. Fundatorami nagród byli: pierwszej i drugiej nagrody Firma Sufigs z Tarnowa oraz trzeciej nagrody Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lupą” z Rudy Kameralnej.

Firma PSB Sufigs od kilku miesięcy posiadająca w Zakliczynie market „Mrówka” stała się jednym z ważniejszych partnerów finansowych 18. Święta fasoli fundując nie tylko atrakcyjne nagrody w konkursie, ale również wspierając finansowo imprezę kwotą równą tej, jaką przeznaczył na tegoroczną edycję imprezy Starosta i Powiat Tarnowski, który patronuje Świętu fasoli od pierwszej edycji.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych