teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

mchMałgorzata Chrobak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach, Prezes Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie została uhonorowana Odznaką "Primus in Agendo". Uroczystość odbyła się dnia 27 stycznia 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Odznakę "Primus in Agendo" wręczyła Pani Minister Marlena Maląg. W wydarzeniu uczestniczył Pan Minister Stanisław Szwed oraz Pani Poseł Urszula Rusecka – przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

 

mchminOdznaka Honorowa "Primus in Agendo" przyznawana jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za szczególne działania oraz zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej mchdchoraz rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

mchrOdznakę można otrzymać tylko raz. To zaszczytnie wyróżnienie jest również efektem bardzo dobrej współpracy między Domem Pomocy Społecznej w Stróżach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Stróżach i Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie a wszystkimi partnerami działającymi na rzecz polityki senioralnej i pomocy społecznej – instytucjami rządowymi, samorządami, stowarzyszeniami, fundacjami i spółdzielniami socjalnymi.

 

mchodzOdznaczenie "Primus in Agendo" to wspólny sukces wszystkich Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach oraz Zarządu Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie, który prowadzi Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach i Wielkiej Wsi i stanowi ono wyraz uznania dla codziennej pracy na rzecz rozwoju polityki senioralnej i pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego, a w szczególności na terenie Gminy Zakliczyn – mówi Dyrektor Małgorzata Chrobak.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.