tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

jkrzyzakSekretarz Gminy Zakliczyn Janusz Krzyżak został Prezesem Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Janusz Krzyżak został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy Zakliczyn 1 kwietnia 2007 roku , wcześniej przez 9 lat pracował w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jako szkoleniowiec i konsultant w kraju i zagranicą, m.in. na Ukrainie i w krajach bałkańskich. Także i dzisiaj, jeśli pozwala mu na to czas, zatrudniany jako szkoleniowiec w misjach zagranicznych.

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej jest gremium integrującym środowisko sekretarzy gmin i powiatów, nastawionym na solidarność zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników. Forum prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową, organizuje w ciągu roku kilkanaście jednodniowych spotkań szkoleniowych w Krakowie oraz trzydniowe konferencje wyjazdowe w różnych miejscowościach regionu.

 

Forum proponuje także nowe rozwiązania prawne i organizacyjne dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji. Forum zrzesza około 150 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Pracami forum kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą obecnie:

 

Janusz Krzyżak (Urząd Miejski w Zakliczynie) – Prezes
Beata Skalska (Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne) – Wiceprezes
Daniel Śmierciak (Urząd Miejski w Starym Sączu) – Wiceprezes
Krzysztof Augustyn (Starostwo Powiatowe w Gorlicach)
Danuta Smyrak (Urząd Gminy Zembrzyce)
Magdalena Walczak (Urząd Miasta i Gminy Miechów)
Robert Dziuba (Urząd Gminy Oświęcim)

 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od 1991 roku wspiera funkcjonowanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką. Fora pełnią rolę nieformalnych klubów edukacyjno-dyskusyjnych. Są miejscem integracji środowiska samorządowego, unikalną przestrzenią stałej wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania partnerskich relacji i prezentacji poglądów.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych