teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Turniej na Orliku w PaleśnicyBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy, PKS Jedność Paleśnica oraz Animatorzy Orlika w Paleśnicy zapraszają na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Zawody odbędą się 8 sierpnia o godzinie 15:00 na Orliku w Paleśnicy. Zapisy i informacje na temat turnieju można uzyskać u pana Roberta Kraja - tel. 604-07-45-70. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2015 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn - Orlik Paleśnica

I. Cele i zadania

1. Kształtowanie świadomego udziału w życiu społeczności lokalnej.

2. Rozwijanie form aktywności sportowo-rekreacyjnej i współzawodnictwa sportowego

w środowisku lokalnym.

3. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

4. Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców gminy.

5. Integracja społeczności lokalnej poprzez działalność sportową.

6. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji, kulturalnego dopingu i czystej gry.

II. Termin zawodów i miejsce

Zawody odbędą się 8 sierpnia br. o godz. 15.00 na obiektach sportowych Orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (intensywne opady deszczu) zawody mogą być przeniesione na inny termin.

III. Organizatorzy

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Animatorzy Orlika w Paleśnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

PKS Jedność Paleśnica

IV. Zgłoszenia

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2015 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście u animatorów na Orliku w Paleśnicy.

V. Uczestnictwo

1. Zespoły składają się maksymalnie z 10 zawodników /młodzież, dorośli/.

2. W rozgrywkach w drużynie może uczestniczyć maksymalnie trzech zawodników, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PZPN.

3. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

VI. Przepisy gry

1.         Zespół składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz + 3 rezerwowych.

2.         Boisko o nawierzchni sztucznej, wymiary 50 x 20 m.

3.         Bramki 5 x 2 m.

4.         Obuwie typu „turfy” lub trampki /zakaz gry w butach piłkarskich typu „korki”, „lanki”/.

5.         Piłka – piłka nożna nr 5.

6.         Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym.

7.         Gra bez „spalonego”.

8.         Zmiany zawodników lotne w wyznaczonej strefie zmian.

9.         Bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska.

10.       W czasie wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.

11.       Wrzut z autu wykonywany jest z podłoża stopą.

12.       Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.

13.       Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

VII. Punktacja

1.         Zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis - 1 pkt, przegrywający - 0 pkt.

2.         Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów.

3.         Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a/ wynik bezpośredniego spotkania,

b/ lepsza różnica bramek

c/ większa liczba zdobytych bramek.

4. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.

2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.

6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn

Wzór karty zgłoszenia drużyny do turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn - Orlik Paleśnica

nazwa zespołu

nazwisko i imię zawodnika, data urodzenia, miejsce zamieszkania (podać tylko miejscowość), podpis zawodnika

imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny lub kapitana, telefon kontaktowy, adres zamieszkania (każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju)

Konieczna adnotacja na karcie zgłoszenia:

Składając podpis, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.