teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Akcja pomocy rodzinom wielodzietnymProtokół ze sprzedaży „cegiełek”

sporządzony w dn. 28 czerwca 2015 roku w Zakliczynie, dotyczący rozliczenia sprzedaży „cegiełek”, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom wielodzietnym.

Akcja przeprowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn Klucz w dniach 27-28 czerwca 2015 r. w trakcie Dni Zakliczyna.

W dniu 28 czerwca 2015 roku o godzinie 23:00 dokonano komisyjnego przeliczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży „cegiełek”.

Łączna kwota wyniosła 4 860 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Sprzedano 486 „cegiełek”. Koszt jednej „cegiełki” wynosił 10 zł.

Skład Komisji: Edyta Ramian, Teresa Nadolnik, Anna Oświęcimska.

(Oryginał protokołu wraz z podpisami Komisji znajduje się w archiwum Stowarzyszenia Klucz)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.