tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

jamnaJuż od samego rana w czwartek 10 października br., w zakliczyńskim ratuszu zebrało się jury konkursu w składzie: mgr Ewa Jednorowska – historyk i literat, mgr Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - przewodniczący jury, mgr Kazimierz Dudzik – Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Jury podjęło się niebywale trudnego zadania, mającego na celu wyłonić zwycięzców w międzyszkolnym konkursie literackim. Celem konkursu było napisanie opowiadania patriotycznego. Wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom, stąd też podjęcie konkretnych decyzji okazało się niezwykle trudne.

Ostatecznie, podczas posiedzenia wyłoniono następujących laureatów w dwóch kategoriach, do których zostały zgłoszone prace:

 

Kategoria I (dzieci klas I-IV):

 

1 miejsce: opowiadanie "Sen o wojnie" autorstwa Mileny Kochan
2 miejsce: opowiadanie "Ścieżkami pamięci" autorstwa Julii Urbańczyk
3 miejsce: opowiadanie "Spotkanie na Jamnej" autorstwa Leny Śledź

 

Kategoria II (młodzież klas V-VIII):

 

1 miejsce: opowiadanie "Pejzaż cmentarny" autorstwa Jana Kozy
2 miejsce: opowiadania; "Opowieść stuletniego drzewa" autorstwa Zuzanny Kozdrój oraz "Historia moich przodków - moją historią" autorstwa Anny Słowińskiej
3 miejsce: opowiadanie "Ucieczka" autorstwa Justyny Perkman

 

Z racji dużej ilości prac nadesłanych w kategorii II, jury postanowiło dodatkowo uhonorować trzy równie ciekawe prace, tj. "Na jamneńskim wzgórzu" Julii Rudnickiej, "Opowieść małej partyzantki" Kingi Świerczek i "Niezwykła gra" Gabrieli Świerczek.

 

Jury dziękuje wszystkim dwudziestu dwojgu uczestnikom za nadesłanie bardzo interesujących opowiadań i rekomenduje ich publikacje w "Głosicielu" oraz na portalu ZCK, a są to:

 

Kategoria -  dzieci młodsze

1. Kornelia Rudnicka „Mogiła Pamięci: Jamna”
2. Julia Urbańczyk „Ścieżkami pamięci”
3. Milena Kochan „Sen o wojnie”
4. Lena Śledź „Spotkanie na Jamnej”
5. Michał Słowiński „Naród, który traci pamięć – traci sumienie”

 

Kategoria II - młodzież

1. Julia Rudnicka „Na jamneńskim wzgórzu”
2. Gabriela Grudzińska „Wojenna saga”
3. Daria Błoniarczyk „Sen o Mogile”
4. Justyna Perkman „Ucieczka”
5. Małgorzata Guśtak „Jamna – miejsce z historią”
6. Julia Jankoś „Z wysokości drzew”
7. Amelia Piotrowska „Nigdy więcej wojny”
8. Magdalena Rudnicka „Ciekawa opowieść”
9. Anna Wieloszyńska „Mogiły pamięci w Czarnym lesie”
10. Gabriela Świerczek „Niezwykła gra”
11. Jan Koza „Pejzaż cmentarny”
12. Zuzanna Kozdrój „Opowieść stuletniego drzewa”
13. Bartosz Majewski „Wspomnienia ciągle żywe”
14. Natalia Krakowska „Cmentarze”
15. Anna Słowińska „Historia moich przodków – moją historią”
16. Kinga Świerczek „Opowieść małej partyzantki”

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody laureatom, jak i dyplomy wszystkim uczestnikom zostaną wręczone podczas Gali Finałowej realizowanego przez Stowarzyszenie „Klucz” projektu: „Mogiły Pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice, która odbędzie się 27 października (niedziela), o godz. 15:00, w zakliczyńskim ratuszu.

logo8Zadanie pod nazwą: „Mogiły Pamięci: Jamna – Wola Stróska – Charzewice” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych