teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

sesja w Jamnej Pierwszy raz w historii sesja Rady Powiatu Tarnowskiego odbyła się na terenie gminy Zakliczyn. W Domu św. Jacka w Jamnej radni powiatowi podjęli kilka ważnych uchwał m.in. o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2014 roku.

Sesja Rady Powiatu w Jamnej to realizacja zapowiedzi jej nowego przewodniczącego Pawła Smolenia, który zaraz po objęciu funkcji w jednym z wywiadów oświadczył, iż będzie się starał organizować posiedzenia radnych powiatowych nie tylko w budynku starostwa w Tarnowie, ale w różnych miejscach w powiecie.

sesja rady powiatu w Jamnej

W Jamnej radni powiatowi pozytywnie ocenili pracę starosty Romana Łucarza i zarządu za ubiegły rok. Absolutorium udzielone zostało prawie jednogłośnie – za było 28 na 29 radnych. Starosta podkreślał, że mimo różnych kłopotów, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od władzy samorządowej, udało się znów zmniejszyć zadłużenie. Obecnie wynosi ono 22 procent w stosunku do dochodów powiatu. To stawia powiat tarnowski w bardzo korzystnej sytuacji w obliczu nowej perspektywy unijnej, bo będą pieniądze na wkład własny i w razie potrzeby będzie można zaciągać kredyty.

Na tej sesji radni podjęli też kilka innych ważnych uchwał dla funkcjonowania powiatu, m.in. w kwestii zawarcia porozumień z gminami o wspólnej budowie chodników przy drogach powiatowych. Rozmawiali ponadto o problemach reprywatyzacyjnych.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.