tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

mcmcasi30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders – córka generała Władysława Andersa, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.

mcaWśród zaproszonych gości na uroczystą galę przybyli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ppłk. Mirosław Zyber – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Tomasz Banasiak– Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Włodzimierz Dusiewicz – reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Krzysztof Sitkowski – reprezentujący Związek Piłsudczyków – Oddział w Radomiu. Obecny był również 105 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

montecKonkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”.Historia, portal superhistoria.pl.

 

mcasinW uroczystej gali wzięło udział prawie 300 osób, w tym laureatka III miejsca Maja Zając uczennica Szkoły Podstawowej w Zakliczynie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Mając na uwadze doniosłość 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino, Maja podjęła się pracy badawczej, której celem było upowszechnienie historii i pamięci o żołnierzach II Korpusu Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem porucznika Mieczysława Ulaneckiego. To lokalny bohater małej wsi Wróblowice w gminie Zakliczyn. Trochę już zapomniany, o czym przekonała się szukając materiałów do pracy, jednak nadal żyjący gdzieś głęboko w sercach mieszkańców regionu zakliczyńskiego. Mieczysław Ulanecki kilka lat uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Opuścił  Polskę we wrześniu 1939 r. i nigdy do niej nie wrócił. Pokonał długą drogę, aby dostać się do Syrii. Walczył o Tobruk i Monte Cassino. Rozpoczynając w styczniu 1944 roku bitwę o Monte Cassino, alianccy dowódcy nie zdawali sobie sprawy z predyspozycji obronnych tych wzniesień. Aby wzmocnić siły wojsk alianckich, gen. Alexander postanowił wprowadzić do działań 2 Korpus Polski, który otrzymał zadanie opanowania masywu Monte Cassino wraz ze wzgórzem klasztornym. Naprzeciw polskich żołdów stały niemieckie doborowe oddziały: 5. Dywizja Górska wraz z 1. Dywizją Spadochronową. Wśród żołnierzy 2. Korpusu Strzelców Karpackich znajdował się por. Mieczysław Ulanecki, który przyczynił się do wielkiego sukcesu, lecz zapłacił za to wysoką cenę - własne życie.
Porucznik pochodzący z małej miejscowości pozostawił swoją rodzinę, aby pomóc rodakom. Niezwykła postać, której losy nie są do końca znane, a która jak mcasinonajbardziej zasługuje na pamięć. Ważnym etapem w życiu młodej laureatki była wycieczka edukacyjna do Włoch, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakliczynie poznali historię cmentarza oraz bitwy pod Monte Cassino. Odnalezioną mogiłę porucznika Ulaneckiego posprzątali, złożyli kwiaty, oddali hołd żołnierzom walczącym na ziemi, na której - według słów żołnierskiej pieśni – „Polak z honorem brał ślub”, rzeczywiście w jakimś sensie „do Polski należy”. I „choć Polska daleko jest stąd”, to jednak wzgórze to wpisało się na zawsze w jej historię. I tak czuje zapewne każdy z nas odwiedzający dzisiaj polski cmentarz wojskowy pod Monte Cassino.  I choć „przejdą lata i wieki przeminą”, to jednak „pozostaną ślady dawnych dni”, które mam nadzieję kolejne pokolenia będą o nich pamiętać.

 

mcasUroczysta gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego chóru dziecięcego i grupy rekonstrukcji historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego. Po odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonaniu pieśni patriotycznych odbył się pokaz musztry paradnej. Prowadząca galę Teresa Stroińska Macińska poinformowała, że w I etapie konkursu wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. Nagrody rzeczowe, ryngrafy, medale, puchary, statuetki i dyplomy przekazali m.in. Prezes Rady Ministrów- Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej –  Jarosław Szarek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego- Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa – Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk. Laureatka konkursu Maja Zając, otrzymała dyplom oraz nagrody z rąk minister Anny Marii Anders. Był to między innymi. ryngraf ufundowany przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Puchar Wojewody Lubelskiego, pamiątkowy medal oraz cenne nagrody rzeczowe. Niech sukces Mai będzie inspiracją i motywacją dla innych uczniów do sięgania po najwyższe laury.

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych