tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

 

basztastarbaszatdzisiajNie bez przyczyny mówi się, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Z pewnością sukcesem jest odbudowa zamku czchowskiego i aranżacja wzgórza zamkowego w Czchowie. Słusznie burmistrz Marek Chudoba chwali się tym, mówiąc, że to jest wielkie dzieło i pamiątka pozostawiona przez obecne pokolenie Czchowian dla potomnych. W 2018 roku, przy wydatnym wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dokonano kompleksowego zagospodarowania terenu Wzgórza Zamkowego, lokalizując militarno-historyczny szlak edukacyjny. Koszt tego przedsięwzięcia to nieco ponad 4 mln 400 tys. zł z czego z RPO Województwa Małopolskiego uzyskano ponad 3,5 mln zł.

 

basztarycinaPięknie to wygląda, zachęca i przyciąga turystów, o czym mogłem się przekonać podczas tegorocznych, Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 18 i 19 maja. Wiem też o tym, że burmistrz Chudoba osobiście angażował się w prace zespołu subregionalnego, by te środki poprzez Tarnowska Organizację Turystyczną do Czchowa przyciągnąć i chwała mu za wizję, odwagę w przeforsowaniu sprawy i determinację w realizacji.

 

Bardzo się ucieszyłem widząc przy wejściu do baszty zdjęcie śp. Jerzego Pawlaka, bo przypomniałem sobie rok 1993, kiedy to z inicjatywy ówczesnego wójta Romana Olchawy – tak, tak wójta, bo wówczas Czchów jeszcze był wsią – no więc z inicjatywy wójta Olchawy powstał Społeczny jerzypawlakKomitet Renowacji Ruin Baszty. Nie był to wielki twór pod względem liczby zaangażowanych osób, bo liczył ten Komitet osób pięć. Oprócz mojej skromnej osoby w jego skład weszli; Henryk Kornaś – czchowski autorytet w kwestiach historycznych, Jerzy Pawlak – szef Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy (na zdjęciu z prawej), Jan Janicki – zdaje się pełniący wówczas obowiązki szefa tutejszego Zakładu Doskonalenia Zawodowego i wójt Roman Olchawa. Godzi się przy tym wspomnieć, że dwa lata przed powołaniem Komitetu, na zlecenie Wójta Gminy opracowane zostało orzeczenie techniczne ruin baszty w Czchowie, wraz z koncepcją zagospodarowania i zabezpieczenia wzgórza zamkowego. Społeczny Komitet Renowacji Ruin Baszty w Czchowie uznał, że priorytetem jest zabezpieczenie baszty, a następnie wybudowanie wewnątrz schodów i ponowne udostępnienie jej turystom. Henryk Kornaś podczas spotkań wspominał, że jeszcze jakiś czas po II wojnie światowej na basztę można było wejść drewnianymi schodami. Chcieliśmy się dowiedzieć nieco więcej o otoczeniu baszty i stąd decyzja o tym, by zaangażować zespół archeologiczny z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. basztakornasjazzWładze Gminy Czchów zadbały również o to, aby w budżecie Gminy znalazły się skromne środki na te działania. Zdaje się, że rokrocznie były uchwalane na ten cel kwoty ok. 10 tys. zł. Potem powstał projekt Baszta Jazz Festiwal i Jacek Mazur, który uznał, że wydarzenie muzyczne może się baszcie przysłużyć. Od początku Festiwalu prowadzone były licytacje na rzecz renowacji Baszty. Kto je prowadził ? Szef Komitetu Henryk Kornaś (na zdjęciu z lewej). Dzisiaj nie ma wśród nas już wielkiego przyjaciela baszty, festiwalu i Czchowa Jerzego Pawlaka (odszedł w 2008 roku), ani Henryka Kornasia (pożegnaliśmy go w styczniu tego roku), ale obaj z niebiesiech dumnie spoglądają na dzieło, które rozpoczęli, a które słusznie dumą napawa żyjących.

 

Czas teraz na Melsztyn, gdzie prace trwają już od lat kilku, ale burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak zamierza je zdecydowanie przyśpieszyć. Tymczasem za niespełna miesiąc na melsztyńskich ruinach zagoszczą rycerze podczas III Biesiady Rycerskiej. Najazd na Melsztyn zapowiedziała rekordowa ich liczba.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych