Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

siatka2Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy oraz Animator Orlika w Paleśnicy zapraszają na Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w Kategoria Open. Zawody odbędą się 15 lipca (niedziela) o godzinie 14:00 na obiekcie Orlika w Paleśnicy. Zapisy i informacje na temat turnieju można uzyskać u animatora Roberta Kraja - tel. 604-07-45-70. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2018 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej regulamin turnieju i wzór formularza zgłoszeniowego.

 

Regulamin Wakacyjnego Turnieju Piłki Siatkowej

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

Kategoria Open

Orlik w Paleśnicy

I. Cele i zadania

1. Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu.

2. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

3. Kształtowanie aktywności fizycznej, prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn.

II. Termin zawodów i miejsce

Zawody odbędą się dnia 15 lipca 2018 r. o godz. 14:00 na Orliku w Paleśnicy.

III. Organizatorzy

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Animator Orlika

IV. Zgłoszenia 

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2018 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. Uczestnictwo

 1. Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników.
 2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK.
 3. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.
 4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

VI. Przepisy gry

 1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych.
 2. Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
 3. Gramy do dwóch wygranych setów.
 4. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

VII. Punktacja

 1. Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
 2. O klasyfikacji zespołów decydują kolejno:

 • większa liczba zdobytych punktów
 • jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów:

większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach między zainteresowanymi zespołami,

lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

lepszy stosunek małych punktów,

wynik bezpośredniego spotkania.

3. Zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
 2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
 6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.

 

Zgłoszenie drużyny do turnieju siatkówki wg wzoru:

nazwa zespołu

imię i nazwisko zawodnika (i kapitana)

data urodzenia

miejsce zamieszkania

podpis zawodnika

Każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego turnieju.

Pełnoletni opiekun drużyny lub kapitan:

imię i nazwisko

telefon kontaktowy

adres zamieszkania

 

Adnotacja przy zgłoszeniu zawodnika:

Składając podpis powyżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29. 08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

podpis kapitana i zawodników

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych