Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

proboszczowie na sesji Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym artykule o przebiegu 7. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, powracam do tego co ciekawego działo się na forum Rady. Wiedzą Państwo o absolutorium, o likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, redaktor Kubisztal napisał o podjęciu uchwały przez Radę w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II patronem miasta Zakliczyn. Dodam w tym miejscu tylko, że przed podjęciem uchwały głos w imieniu proboszczów zakliczyńskich parafii zabrał ks. Paweł Mikulski – proboszcz parafii pw. św. Idziego opata.

W dzisiejszym artykule chce pokazać o czym we wnioskach i interpelacjach mówią radni i zaproszeni goście.

radni powiatowi na sesji Zacznę niejako od końca, czyli wystąpienia radnego Rady Powiatu Tarnowskiego i zarazem przewodniczącego Komisji Finansów RPT Kazimierza Kormana. Były burmistrz mówił m.in. o przyjętej przez Rade Powiatu uchwały w/s. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponieważ tytuł uchwały niewiele mówi, to spieszę poinformować, że w wyniku przyjęcia tej uchwały Powiat może dofinansować na przykład budowę przydomowej oczyszczalni ścieków albo montaż kolektora słonecznego. – Wartość dofinansowania inwestycji może wynosić do około 2 tysięcy złotych – tłumaczy Kazimierz Korman – aby uzyskać dofinansowanie, należy do Starostwa Powiatowego złożyć stosowny wniosek. Po realizacji inwestycji należy też złożyć w Starostwie sprawozdanie rozliczenie z wykorzystania dotacji. Zarówno wzór wniosku jak i sprawozdania są dostępne w Starostwie Powiatowym. O dotację celową mogą występować osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Ci, którzy zainteresowani są uzyskaniem dotacji ze Starostwa, powinni w tym roku złożyć wniosek najpóźniej do 15 września, natomiast w kolejnych latach począwszy od 2016 roku taki wniosek należy złożyć do 15 marca i taki termin obowiązuje w każdym kolejnym roku.

radni podczas sesji Podczas każdej sesji radni i goście zgłaszają wnioski pod adresem władz samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz tak zwanych podmiotów zewnętrznych, czyli firm i instytucji. Tak też było podczas ostatniej sesji. Radny Józef Wojtas zgłaszał wniosek o wykoszenie traw koło dróg gminnych i przy brzegach potoków. Radny Jerzy Łopatka dziękował Burmistrzowi za zainteresowanie budową chodnika przy drodze koło Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i wnioskował o zamontowanie na tej drodze tzw. śpiących policjantów czyli progów zwalniających. Jerzy Łopatka wnioskował też o poszerzenie funkcji świetlicy w Lusławicach i wcześniej montażu w tym lokalu ogrzewania. Radny Zdzisław Wypasek nawiązując do kolejnego wypadku śmiertelnego na drodze wojewódzkiej na odcinku Kończyska – Faściszowa prosił o oświetlenie oraz budowę chodnika. Wspomniał, że takie wnioski składane były w poprzedniej kadencji i nie znalazły zrozumienia i realizacji – a ludzie na tym niebezpiecznym odcinku drogi giną – podsumował ten watek wystąpienia Wypasek. Radny apelował też o rozbudowę obiektu szkolnego w Faściszowej po to aby było miejsce dla oddziałów przedszkolnych. Radna Teresa Piekarz wsparła wniosek przedmówcy i pytała o to, kiedy zacznie się asfaltowanie dróg gminnych, bo ze względu na deszczowa aurę niektóre odcinki dróg gminnych stają się nieprzejezdne i jako przykład p[oddała pani Teresa drogę koło państwa Świerczków w Kończyskach. Jerzy Łopatka – jako szef Komisji Rewizyjnej – przedstawił wyliczenia dotyczące kosztów jakie Gmina ponosi za energię elektryczną. Komisja Rewizyjna wyliczyła, że z tytułu wyłączania oświetlenia w godzinach nocnych Gmina oszczędza obecnie 15 tys. zł w skali roku. Daję pod rozwagę – mówił Łopatka – czy taka kwota warta jest ryzyka pogorszenia bezpieczeństwa na drogach. W odpowiedzi Józef Wojtas (przewodniczący Rady ubiegłej kadencji) podał, że wtedy kiedy podejmowano decyzję o oszczędnościach w oświetleniu ulicznych energia kosztowała 48 groszy i oszczędności były większe niż teraz, gdy energia kosztuje 28 groszy. Przewodnicząca Anna Moj zgłosiła wniosek o przegląd gwarancyjny umocnień wykonywanych w korycie Paleśnianki. Radny Bogdan Litwa pytał jak przedstawia się sprawa Murbetu w Zakliczynie. Sołtys Józef Franczyk po raz kolejny apelował o zmianę profilu nawierzchni drogi wojewódzkiej na zakręcie na którym jest most w Melsztynie. Profil drogi i fragment bezsensownego chodnika na moście powoduje że samochody często w tym miejscu zatrzymują się w rowie. Szef sołtysów Franczyk prosił też o fundusze dla gminnego koła sołtysów i jako wzór podał gminę Wojnicz. Zofia Boczek – sołtys Faściszowej – zgłosiła wniosek o budowę chodnika, najlepiej z funkcją ścieżki rowerowej. Zygmunt Olchawa – sołtys Filipowic – zwrócił uwagę na fakt, że sołtys ma dużo roboty w sołectwie, a nie ma na to odpowiednich funduszy. Olchawa pochwalił się oddaniem do użytku sołtysówki w Domu Strażaka w Filipowicach i tym, że w sołtysówce raz w miesiącu będzie można skorzystać nawet z porad prawnych. Sołtys Filipowic zwrócił uwagę na to, że położony w ubiegłym roku na drodze gminnej w Filipowicach asfalt jest podnoszony przez…chwasty. Pytał retorycznie czy ten asfalt należy poprawić czy raczej kosić. Sołtys Rudy Kameralnej Andrzej sołtysi na sesji Różowski zgłosił wniosek o stosowne oznakowanie dróg gminnych oraz o zamontowanie bariery ochronnej przy drodze powiatowej. Sołtys Borowej Janusz Klocek prosił o niwelację poboczy przy drodze powiatowej w Borowej ponieważ spływająca z owej drogi woda zalewa drogę wojewódzką. Ten wniosek poparła niezwłocznie przewodnicząca Anna Moj. Sołtys Stróż Antoni Teper pytał kiedy zostanie naprawiony połamany przepust na drodze gminnej. Sołtys Wróblowic Zbigniew Jachym dziękował radnym powiatowym i burmistrzowi za wykonane prace porządkowe przez stosowne służby przy drogach. Tak nawiasem pisząc wielu mówców dziękowało Powiatowi za szybką realizację zgłaszanych wniosków. Józefa Dudek – sołtys Charzewic – zwróciła uwagę na zobowiązania Burmistrza w poprzedniej kadencji wobec państwa Pierz, którzy kupili działkę przy drodze gminnej. Burmistrz Soska zapewnił, że drogę wyremontuje. Tymczasem państwo Pierz drogę wyżwirowali i czekają teraz na obiecany kliniec, bo zamierzają rozpocząć budowę domu. Sołtys Roztoki Tomasz Owczarek wnioskował o oznakowanie drogi koło szpitala w Roztoce znakiem strefa zamieszała oraz oznakowanie cmentarza z okresu I wojny światowej. Józef Franczyk domagał się z kolei zakazu wjazdu pojazdami na teren ruin zamku w Melsztynie.

Na część wniosków dotyczących samorządu gminnego odpowiadał przed zakończeniem sesji Rady burmistrz Dawid Chrobak. W imieniu radnych powiatowych Kazimierz Korman zapewnił, że wnioski zgłoszone pod adresem Powiatu będą przez nich dopilnowane do realizacji.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.