Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

dobry samarytanMiło nam poinformować, że nasza Federacja została laureatem tegorocznej edycji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt pod tytułem „Dobry Samarytanin” został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów (21 miejsce w Polsce, na ponad 220 złożonych wniosków w priorytecie, i na prawie 4000 w całym konkursie). Podczas uroczystego spotkania w tarnowskim Urzędzie Wojewódzkim, promesę na realizację projektu w ramach ASOS z rąk ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza odebrała dyrektor SFOP w Zakliczynie Barbara Żychowska. „Dobry Samarytanin” właśnie wchodzi w fazę realizacji a trwać będzie do końca 2015r. Działania projektowe skierowane są do 20 seniorów (w wieku 60 lat i więcej), mieszkańców Gminy Zakliczyn, a ukierunkowane będą na aktywizację społeczną tych osób.

spotkania dobry samarytan Realizacja projektu ma również na celu przygotować jego uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do samopomocy oraz pracy wolontariackiej na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką z terenu Małopolski (osoby te pozostają pod opieką Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach warsztaty dobry snaszej współpracy z niemieckimi organizacjami EVZ i ASB). Projekt „Dobry Samarytanin” przeprowadzany będzie w bardzo atrakcyjnej formule warsztatowej. Uczestniczący w projekcie seniorzy poza uzyskaniem odpowiednich do pracy wolontariusza kompetencji i umiejętności otrzymają wsparcie swej aktywności społecznej (m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wystawy, wycieczki). Odbędą się również poglądowe wizyty studyjne w instytucjach i ośrodkach, które mają doświadczenie w świadczeniu usług pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących. Projekt zakończy się uroczystym opłatkiem (grudzień 2015) na którym m.in. seniorzy otrzymają świąteczne paczki spożywcze. Zaznaczyć należy, że jesteśmy pierwszą organizacją z terenu Zakliczyna, która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu ASOS. Chcemy pokazać naszymi działaniami, że w mądrość i doświadczenie osób starszych warto inwestować!
Zapisy do projektu trwają. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, a że ilość miejsc w projekcie jest ograniczona, prosimy o szybki kontakt z koordynatorem projektu, panią Barbarą Żychowską pod nr telefonu 697-09-30-74

logo projketu dsProjekt współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 -2020

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.