Baner festiwalu

 

obertyn4Obertyn – opis miejscowości

Obertyn to miejscowość leżąca na Pokuciu (kraina historyczna obejmująca tereny dzisiejszej wschodniej Ukrainy nad rzeką Prut). Pierwsze informacje ze źródeł pisanych o Obertynie pochodzą z połowy XIV wieku, kiedy to Dersław z Bybła zeznał w Haliczu, że otrzymał od Konrada z Kunaszowy 60 grzywien za czwartą część Obertyna i Trzchemchów.

Obertyn stał się sławny w wyniku bitwy, która rozegrała się 22 sierpnia 1531 roku. Pod koniec 1530 roku, na Pokucie wkroczyły wojska hospodara mołdawskiego Petry Raresza, w celu przyłączenia tego regionu do Mołdawii. Król Zygmunt Stary wysłał wojska polskie na czele z hetmanem wielkim koronnym Janem Amorem Tarnowskim, które miały za zadanie powstrzymać nacierające siły wroga. Obie armie spotkały się w Obertynie. Hospodar Petryła posiadał trzykrotnie liczniejsze siły, jednak nie docenił kunsztu wojennego hetmana Tarnowskiego. Armia mołdawska poszła w rozsypkę, zginęło ok. 7000 żołnierzy, a 1000 zostało wziętych do niewoli przez oddziały polskie. Polacy przejęli także 50 armat, które według legendy zostały przetopione i odlano z nich Dzwon Zygmunta. Długofalowym efektem zwycięstwa Tarnowskiego było zrzeczenie się pretensji mołdawskich do Pokucia.

obertyn7W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Obertyn stał się częścią austriackiej prowincji i przebywał w jej granicach aż do 1914 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wszedł w skład województwa stanisławowskiego. Po II wojnie światowej Pokucie stało się częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a od 1991 roku przynależy do Ukrainy.

W Obertynie aktywnie działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego, którego celem jest odrodzenie i propagowanie nauki języka polskiego, kultury, historii, tradycji i obyczajów.

Konkurs literacki

„Nasza polska historia” to nazwa konkursu literackiego dla młodych Polaków z Obertyna, który odbył się w ramach projektu „Integracja polsko-polska, szansą na rozwój współpracy polsko–ukraińskiej”. Projekt był realizowany przez Gminę Zakliczyn oraz współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Zakliczyn zorganizowała dwa przyjazdy do Zakliczyna dla Polonii obertyńskiej, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca oraz na początku wrześniu 2016 roku. Celem projektu jest podtrzymanie więzi Polaków z Ojczyzną oraz zachęcenie do kultywowania polskiej tradycji oraz kultury. W ten punkt doskonale wpisuje się konkurs literacki dla obertyńskiej młodzieży.

senat9I miejsce w konkursie zajął Leon Meńszczykow, II miejsce - Wiktor Baranowski, III miejsce - Nadzieia Horszczuk.

Wystawa fotograficzna

Konkursowi towarzyszyła wystawa fotograficzna pn. „Obertyn – wczoraj i dziś”, otwarta w ratuszu w Zakliczynie w dniu 3 lipca 2016 r., prezentująca zdjęcia zarówno archiwalne, jak i współczesne, przesłane przez mieszkańców Obertyna.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.